NEW Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì ? Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Là Gì

Hello quý khách. Hôm nay, chúng tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu với bài viết Bồi Thường Thiệt Hại Là Gì ? Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Là Gì

Đa số nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở trong phòng kín đáo để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một loại trách nhiệm dân sự, theo đó khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Bạn đang xem: Thiệt hại là gì?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một thiết chế quan trọng trong pháp luật dân sự. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Vì thế Thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Căn cứ nào để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự do hành vi gây thiệt hại phát sinh giữa các bên. Bên có hành vi trái pháp luật phải bồi thường cho bên bị vi phạm. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường được hiểu là nghĩa vụ và nghĩa vụ của bên gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

Tiếp cận dưới góc độ khoa học pháp lý, chúng ta thấy rằng mỗi người sống trong xã hội phải tôn trọng những quy tắc chung của xã hội, không thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. khác. Khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý gây thiệt hại cho người khác thì bản thân người đó phải chịu thiệt thòi do hành vi của mình gây ra. Việc phải bồi thường thiệt hại cho người khác gây ra hậu quả bất lợi được hiểu là bồi thường thiệt hại.

Theo ý kiến ​​của TS Nguyễn Minh Oanh – Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một loại trách nhiệm dân sự mà khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý mà gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra”.Theo tác giả Đỗ Chính: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hiểu là một loại trách nhiệm dân sự khi người nào đó vi phạm nghĩa vụ mà pháp luật quy định ngoài hợp đồng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra ”.

Một quan điểm khác cho rằng: “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, thân thể, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản. pháp nhân hoặc các chủ thể khác. Cụ thể bên vi phạm gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại mà bên bị vi phạm phải chịu.

Trong khoa học Luật dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hiểu là “Là một bộ phận hợp thành của chế độ trách nhiệm dân sự; là quan hệ pháp luật dân sự phát sinh giữa chủ thể thiệt hại và chủ thể bị thiệt hại; là biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho chủ thể khác.

Thông qua những quan điểm này, tác giả cũng đưa ra khái niệm về trách nhiệm Thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự phát sinh khi một người vi phạm nghĩa vụ mà pháp luật quy định ngoài hợp đồng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên kia. Nếu không thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

*

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Cơ sở phát sinh trách nhiệm Thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? là cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trách nhiệm bồi thường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 584 BLDS 2015: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp có quy định khác được quy định bởi Bộ luật này hoặc các luật khác có liên quan ”.

Mặt khác, Theo quy định tại Điều 275 Bộ luật Dân sự 2015, một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự là sự kiện “gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật” và tương ứng với căn cứ này là các quy định của pháp luật. . tại Chương XX Phần thứ ba Bộ luật Dân sự “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Xem thêm: Tổng hợp 5 Đề thi Luật Chứng khoán có đáp án, Tổng hợp 5 Đề thi Luật Chứng khoán

Như vậy, căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là “hành vi xâm phạm của người gây thiệt hại”. Qua tìm hiểu, có thể thấy, BLDS 2015 quy định về căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có lợi cho bên bị vi phạm.

Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:

Một là: Có thiệt hại xảy ra

Thiệt hại là một yếu tố của trách nhiệm Thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?. Trách nhiệm bồi thường chỉ phát sinh khi có thiệt hại về tài sản hoặc về tinh thần.

Thiệt hại về tài sản là sự mất mát hoặc suy giảm lợi ích vật chất được pháp luật bảo vệ; thiệt hại về tài sản có thể được tính thành một số tiền nhất định.

Thiệt hại về tinh thần được hiểu là tình trạng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, uy tín của người bị thiệt hại bị tổn hại, đau buồn, tổn thất về tình cảm, mất uy tín. tin tưởng, tự tin, tin tưởng… và cần được đền bù cho những mất mát mà họ đã phải gánh chịu.

Thứ hai: Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật trong trách nhiệm dân sự là những hành vi cụ thể của chủ thể được thể hiện thông qua những hành động hoặc việc làm xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm: làm những việc mà pháp luật cấm, không làm những việc mà pháp luật quy định. , thực hiện vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép hoặc không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ ba: Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra

Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại, hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Một hành vi trái pháp luật sẽ là nguyên nhân gây ra thiệt hại nếu có mối quan hệ tất yếu giữa hành vi đó và thiệt hại là thường xuyên, không phải ngẫu nhiên. Thiệt hại sẽ là kết quả tất yếu của hành vi nếu trong bản thân hành vi đó, cùng với những điều kiện cụ thể khi nó xảy ra, thực tế có khả năng làm phát sinh thiệt hại.

Nếu BLDS (2005) quy định 3 nguyên tắc cơ bản về yêu cầu ngoài hợp đồng như quy định tại Điều 605 thì BLDS 2015 đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc sau:

– Khi bên bị vi phạm có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho mình.

Như vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng là một hình thức chế tài mà bên vi phạm phải chịu và sẽ phát sinh khi có đủ các căn cứ và điều kiện nêu trên.

Đây là lời khuyên của chúng tôi để giải đáp thắc mắc của bạn Thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? để độc giả tham khảo. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6557.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment