NEW Các Phương Pháp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Phổ Biến Nhất, Phương Pháp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty

Promoseagate chào đọc giả. Bữa nay, mình mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về Các Phương Pháp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Phổ Biến Nhất, Phương Pháp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty qua bài chia sẽ Các Phương Pháp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Phổ Biến Nhất, Phương Pháp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty

Phần lớn nguồn đều được update ý tưởng từ các nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới comment

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là tài liệu quan trọng mà người quản lý phải đọc, hiểu và phân tích. Nhằm đưa ra những kết luận, đánh giá và đưa ra những ý kiến, quyết định đúng đắn trong chiến lược kinh doanh. Dưới đây là các bước phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp mà bạn cần nắm được.

*
*
*
*
*
*

Ví dụ

Nhận xét về phân tích cơ cấu lãi lỗ:

Từ bảng số liệu trên ta thấy tỷ trọng thu nhập sau thuế có xu hướng giảm dần từ năm 2009 đến năm 2012, và tăng mạnh vào năm 2013 so với năm 2012, nguyên nhân là do chi phí giảm là cốt lõi của tỷ trọng này. Sức nặng của chi phí đó là giá vốn có xu hướng giảm.

3.2 Phân bón âm lượng cấp độ trình độ Biến đổi năng động

Đó là phân tích tỷ lệ phần trăm của bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh. Bằng cách chọn một năm nhất định làm năm gốc với tỷ lệ 100%, các năm còn lại sẽ được so sánh với năm gốc theo giá trị của chúng.

Mục đích: phân tích sự thay đổi của các khoản mục trên báo cáo tài chính

Các bước phân tích tỷ lệ

Bước 1: Xác định công thức chính xác để đo chất chỉ thị cần phân tích

Bước 2: Xác định dữ liệu chính xác từ báo cáo tài chính để chèn vào công thức

Bước 3: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính được

Bước 4: Đánh giá tỷ lệ vừa tính toán (cao, thấp hoặc thích hợp) bằng cách phân tích xu hướng – lựa chọn cơ sở để so sánh: (1) các tỷ số trong các kỳ trước (so sánh nội bộ); (2) tỷ số hoặc tỷ số bình quân ngành của 1 doanh nghiệp khác trong cùng ngành (so sánh bên ngoài)

Bước 5: Rút ra kết luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Nhóm tỷ số tài chính

Tỷ lệ khả năng thanh toán Tỷ lệ đòn bẩy Tỷ lệ hoạt động Tỷ số lợi nhuận (tài sản sinh lời)

Dù câu trả lời là gì, điều quan trọng đối với các chuyên gia tài chính hoặc giám đốc tài chính phải hiểu trách nhiệm quan trọng của họ trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment