NEW Cách Tính Lương Hưu Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Mới Nhất, Cách Tính Lương Hưu

Xin chào đọc giả. , chúng tôi xin chia sẽ về Cách Tính Lương Hưu Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Mới Nhất, Cách Tính Lương Hưu bằng nội dung Cách Tính Lương Hưu Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Mới Nhất, Cách Tính Lương Hưu

Đa số nguồn đều được update thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh cá nhân để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Ngoài BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện cũng được nhiều người đặc biệt quan tâm. Đây là chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không phải tham gia BHXH bắt buộc vẫn được hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, hưởng lương hưu … Dưới đây là một số thông tin về người tham gia BHXH tự nguyện cần sự hiểu biết.

Bạn đang xem: Cách tính lương hưu BHXH tự nguyện

*

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ được nhiều người quan tâm và được Nhà nước khuyến khích tham gia.

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia có thể lựa chọn mức đóng và phương thức đóng tùy theo khả năng thu nhập của mình.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH tự nguyện.

2. Các chế độ, quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật BHXH 2014, BHXH tự nguyện bao gồm 2 chế độ: hưu trí và tử tuất. Tuy không nhiều lợi ích như BHXH bắt buộc nhưng BHXH tự nguyện vẫn mang lại lợi ích lớn cho người tham gia.

Người tham gia BHXH tự nguyện có đủ điều kiện, quyền lợi sau đây:

2.1 Nhận lương hưu hàng tháng

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng nếu:

Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng.

2.2 Được trợ cấp một lần

Ngoài mức lương hưu, người dân có thể được hưởng trợ cấp một lần nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa – 75%. Theo đó, mức trợ cấp một lần được tính căn cứ vào số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa – 75%. Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng ½ mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2.3 Trợ cấp mai táng phí

Người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên đang hưởng lương hưu mà không may qua đời thì người làm thủ tục mai táng được trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở.

2.4 Trợ cấp tuất một lần

Trường hợp người đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu mà không may bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức hưởng được tính theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 Luật BHXH 2014.

2.5 Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người tham gia BHXH tự nguyện được cấp thẻ BHYT miễn phí khi đang hưởng lương hưu. Mức bảo hiểm y tế tương ứng sẽ là 95% chi phí khám chữa bệnh.

*

Người tham gia BHXH tự nguyện được cấp thẻ BHYT miễn phí khi đang hưởng lương hưu.

2.6 Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tỷ lệ đóng BHXH theo chuẩn nghèo như sau:

Hỗ trợ 30% cho hộ nghèo.

Hỗ trợ 25% nếu thuộc hộ cận nghèo.

Hỗ trợ 10% cho các đối tượng khác.

Xem thêm: Mô hình Capm mới là gì – Mô hình định giá tài sản vốn là gì (Capm Model)

Thời gian hỗ trợ tùy theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện nhưng tối đa không quá 10 năm.

3. Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH 2014, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu phải bằng mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn (700.000 đồng), tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. Quyền lợi bảo hiểm xã hội tự nguyện

4.1 Tỷ lệ nghỉ hưu của BHXH tự nguyện

Theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng được tính như sau:

Lương hưu = Mức hưởng x Thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 74 Luật BHXH 2014, mức trợ cấp một lần được tính như sau: Người tham gia BHXH tự nguyện cứ đóng cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% lương hưu được tính thêm 0,5 tháng. mức thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

*

Ngoài lương hưu, một số trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng trợ cấp một lần.

Bảo hiểm xã hội một lần (chỉ áp dụng đối với một số trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014.

2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở về trước.

Người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ 01 năm thì mức hưởng tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

NS5. Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

5.1 Trợ cấp mai táng phí

Theo quy định tại Điều 80 Luật BHXH 2014, mức trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người đóng đủ 60 tháng trở lên đang hưởng lương hưu.

5.2 Trợ cấp tuất

Theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không may bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất bằng:

1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014.

2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở về trước.

Người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ 01 năm thì mức hưởng tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Có ít nhất 3 tháng là mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu tham gia cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu không may bị chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất bằng:

48 tháng lương hưu nếu chết trong vòng 2 tháng đầu kể từ ngày nhận lương hưu.

Cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì bị giảm 0,5 tháng nếu chết trong những tháng tiếp theo.

Trên đây là tổng hợp một số thông tin quan trọng về chế độ BHXH tự nguyện để mọi người nắm rõ. BHXH tự nguyện được ví như “của để dành” của người tham gia, mang lại nhiều lợi ích, nhất là đối tượng sau khi hết tuổi lao động. Vì vậy, việc tham gia BHXH tự nguyện là điều cần thiết để giảm bớt gánh nặng khi về già.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment