NEW ” Cơ Giới Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cơ Giới Hóa Trong Tiếng Việt

Hi quý vị. Today, chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết ” Cơ Giới Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cơ Giới Hóa Trong Tiếng Việt bằng bài viết ” Cơ Giới Hóa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cơ Giới Hóa Trong Tiếng Việt

Đa phần nguồn đều đc update ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh kín đáo để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

(BTNO)– Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thảo, Huỳnh Văn Quang, Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 7/2013 để thông qua một số nội dung của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành và Chi cục Thi hành án dân sự Bạn đang xem: Cơ giới hóa là gì?

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các thành viên và các cơ quan chức năng tập trung thảo luận Dự án cơ giới hóa các khâu trong quy trình sản xuất, thu hoạch một số cây trồng chính của tỉnh: Lúa, mì, lạc giai đoạn 2012 – 2015. Theo đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Đất Việt, tính đến năm 2012, mức độ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. được thúc đẩy bởi trung bình 1,43 kW (CV) / ha đất nông nghiệp, con số này cao hơn mức trung bình của cả nước (1,32CV / ha). . Tuy nhiên, với mức độ động lực như trên thì chủ yếu chỉ đáp ứng được vấn đề cơ giới hóa khâu làm đất, các khâu còn lại như chăm sóc, thu hoạch … việc áp dụng cơ giới hóa là không đáng kể (trừ trường hợp loại trừ sản xuất lúa). Về tình hình lao động trong sản xuất nông nghiệp, theo đơn vị tư vấn, Tây Ninh hiện thiếu khoảng 4.664 người, tương đương khoảng 835.929 lao động / năm, cho thấy việc ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp rất nhanh. sản xuất nông nghiệp là yêu cầu thiết yếu của ngành.

Bạn đang xem: Cơ khí hóa là gì?

Mục tiêu của dự án cơ giới hóa nông nghiệp

Mục tiêu của Đề án đặt ra đến năm 2020 chủ yếu là tập trung phát triển cơ giới hóa công việc nặng nhọc, thời vụ cấp bách, sử dụng nhiều lao động, giảm áp lực lao động nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; gia tăng nhanh chóng thiết bị kỹ thuật trong nông nghiệp và nông thôn đảm bảo rằng các khâu sản xuất chính trong nông nghiệp là cơ bản cơ giới hóa. Góp phần phát triển mức độ động lực của ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 đạt bình quân 2-2,5 CV / ha canh tác.

Mục tiêu cụ thể, về cơ giới hóa lúa, trong khâu gieo cấy (trồng) vẫn duy trì phương pháp bức xạ như hiện nay, đồng thời triển khai thí điểm công nghệ cấy khay bằng máy; năm 2015 đạt 60%, năm 2020 đạt trên 85% thu hoạch bằng máy.

Xem thêm: Tại sao biển có muối, tại sao nước biển lại mặn, nước sông lại ngọt

*

Đơn vị trình bày dự án

Các biện pháp cơ giới hóa

Để đạt được chỉ tiêu trên, đơn vị tư vấn đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư khoảng 650 máy kéo các loại từ nay đến năm 2020. Đối với cây lúa, đầu tư 34 bộ thiết bị san phẳng laze, 50 bệ phóng lúa, 240 máy gặt đập liên hợp, 100 dây chuyền. máy gặt. Đối với cây lạc, đầu tư 150 thiết bị gieo hạt liên hợp, 35 máy gặt đập liên hợp. Đối với cây sắn, đầu tư 10 máy giâm hom mì, 5 máy chuẩn bị hom, 10 máy cuốc, 10 máy xay xát liên hợp, 13 máy xới lần đầu, 13 máy xới, bón phân. Lần 2, 48 máy tuốt bún… Tư vấn cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ lãi vay để mua máy móc, công cụ kỹ thuật với lãi suất 1,2% / tháng. Hỗ trợ 100% trong 02 năm đầu và 50% vào năm cuối hoặc hỗ trợ 20% nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng / máy.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho dự án này là hơn 465 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ nhân dân và các tổ chức là hơn 376,6 tỷ đồng; vốn ngân sách hơn 88,5 tỷ đồng – chủ yếu là vốn hỗ trợ lãi vay mua máy móc thiết bị.

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã thông qua phương án tiếp nhận, phân công công chức của Tổng cục Thi hành án về Tây Ninh công tác và yêu cầu Sở NN & PTNT lập Đề án thành lập Chi cục THADS Tây Ninh. Quỹ Bảo vệ và Phát triển. .

Nguồn tổng hợp

 giới hóa
Thủy lợi hoá là gì
 giới hóa nông nghiệp
 giới là gì
Xã hội hóa là gì
Điện khí hóa là gì
Hiện đại hóa La gì
Công nghiệp hóa La gì

Leave a Comment