NEW Full Mẫu Hồ Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ Công Chức 2021, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức

Promoseagate chào đọc giả. , Promoseagate sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết Full Mẫu Hồ Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ Công Chức 2021, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức qua bài viết Full Mẫu Hồ Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ Công Chức 2021, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức

Phần lớn nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ các nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này trong phòng kín đáo để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

1. Nội dung lý lịch cán bộ, công chức2. Mẫu sơ yếu lý lịch công chức 3. Hướng dẫn chi tiết cách điền sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức 4. Sơ yếu lý lịch công chức phiên bản điện tử từ năm 2023
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức …… Số lượng viên chức, công chức: …… Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức ……………………Lý lịch cán bộ, công chức

*

1) Họ và tên khai sinh (viết hoa): ……………………………….. ………………………… 2) Tên khác: …………… ……………………………………………… ………………………….. 3) Sinh ngày:… tháng… ……, Giới tính (nam, nữ) : ………… 4) Nơi sinh: Xã …………, Huyện …………, Tỉnh ……………… ….. 5) Quê quán: Xã ……. ……, Huyện …………, Tỉnh ………………….

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch công chức

6) Dân tộc: ……………………, 7) Tôn giáo: ……………………. …………. 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………….. ……………. …………….. (Số nhà, đường, thành phố, ấp, khóm, xã, huyện, tỉnh 9) Chỗ ở hiện nay: ……………………………………….. ………………………. (Số nhà, đường, thành phố, ấp, khóm, xã, huyện, tỉnh) 10) Nghề nghiệp khi đã làm việc: ………………………. …… …. 11) Ngày tuyển dụng:… /… / ……, Cơ quan tuyển dụng: ……………………. ………………………….. 12) Chức vụ hiện tại (chức danh): ………. …………………………… (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, gồm bộ phận -các chức vụ thời gian) 13) Nhiệm vụ chính được giao: …………………………………….. …………………….. 14) Công chức (viên chức) ngạch: ………… .. ……………………, Chỉ tiêu: ………… Xếp lương: ……, Hệ số: ……, Ngày hưởng:… /… / …….…, Phụ cấp chức danh: ……………………. ……………..…, Các khoản phụ cấp khác:…………………………. . 15.1- Trình độ văn hóa phổ thông (tốt nghiệp loại nào / hệ nào): … ……………………….. 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ………….. ……………………………. (Giáo sư, Tiến sĩ, ThS , cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) 15.3- Lý luận chính trị: …… .. …………………… 15.4-Quản lý nhà nước: …………. ………………. (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính) cán bộ chính, chuyên viên, viên chức, …….) 15,5 – Tiếng nước ngoài:……………………. . ………………, 15.6-Tin học: …………………… (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D ……) (Trình độ A, B, C, .. …..) 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:… /… / ……, Ngày chính thức:… /… / …… 17) Ngày gia nhập tổ chức chính trị – xã hội: ……………. ……………………….. (Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội, … .. và những việc phải làm trong tổ chức đó) 18) Ngày nhập ngũ:… /… / ……, Ngày xuất ngũ:… /… / …… Quân hàm cao nhất: ………… 19) Danh hiệu cao nhất được phong tặng ………………………….. ……….. (Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, bác sỹ, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, …) 20) Quá trình công tác: ………. .. …………………………… …………. 21) Khen thưởng: …………………… .. …………, 22) Kỷ luật: ……………………….. … …….. (Hình thức cao nhất, năm nào) (Hình thức đảng, chính quyền, đoàn thể cao nhất, năm nào) 23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng: cân nặng: … .Kg, Nhóm máu: …… ..24) Bị thương hạng chiến sĩ:…. / ……, Con gia đình chính sách: ………………………………… ………. (Con thương binh, con liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc da cam Dioxin) 25) Chứng minh nhân dân số: …………….. …………………….. …………….. Ngày cấp:… /… / …… 26) Sổ BHXH số: …………….. ……………………………………………… …………………………………………………. ………….. 27) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học..ngày…..tháng..năm..

Xem thêm: Giá xe Toyota Camry đã qua sử dụng, Hình ảnh Singapore, Giá xe Toyota Camry 2007, Đánh giá & Hình ảnh

DeclarantTôi xin xác nhận rằng những tuyên bố trên là đúng sự thật(Ký, ghi rõ họ tên)Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức(Ký tên và đóng dấu)

2. Mẫu sơ yếu lý lịch công chức

3. Hướng dẫn chi tiết cách kê khai lý lịch cán bộ, công chức.

1. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa trùng với họ và tên trong Giấy khai sinh2. Tên khác: Là tên gọi hoặc bí danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học nghệ thuật, … (nếu có) 3. Ngày sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh4. Nơi sinh: Nơi sinh ra công chức (ghi đúng như trong giấy khai sinh).
5. Quê quán: Ghi nơi sinh của cha đẻ / ông nội của công chức. Trường hợp đặc biệt có thể ghi quê quán của mẹ đẻ / người nuôi dưỡng từ nhỏ (nếu không rõ cha đẻ, mẹ đẻ). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) .6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như Kinh, i, Mường, Mông, Mèo, Kh’me, .. 7. Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, v.v. Nếu bạn không theo tôn giáo nào, hãy ghi “Không” 8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ số nhà, đường, phố, ấp, khóm, xã, huyện, tỉnh.9. Chỗ ở hiện nay: Ghi địa chỉ hiện tại (Số nhà, đường, thành phố, thôn, làng, xã, huyện, tỉnh) 10. Nghề nghiệp khi được thuê: Ghi rõ bạn đã làm công việc gì để kiếm sống trước khi được thuê. Nếu bạn không có việc làm và phụ thuộc vào gia đình, hãy viết nó là “Không có việc làm” .11. Ngày, tháng, năm quyết định tuyển dụng: Ngày, tháng, năm quyết định tuyển dụng12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chức vụ, công việc chính được giao cho khối chính quyền hoặc khối Đảng, đoàn thể, kể cả kiêm nhiệm13. Công việc chính được giao: Tên công việc chính được lãnh đạo giao đảm nhận 14. Hạng công chức (viên chức): Tên ngạch công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm Xếp bậc lương: ……, Hệ số: ….., Ngày hưởng: ……, Phụ cấp chức vụ: ……., Phụ cấp khác: ……. 15.1. Trình độ văn hóa phổ thông (tốt nghiệp lớp / hệ nào): Lớp 12/12 (đối với thí sinh tốt nghiệp lớp 12 hệ 12)
15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: (Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) 15.3 Lý luận chính trị: Đã đào tạo trình độ lý luận chính trị cao nhất. , bồi dưỡng 15.4. Quản lý nhà nước: (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, viên chức, …….) 15,5. Ngoại ngữ: Ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, C. Ví dụ: Tiếng Anh C, Tiếng Pháp B, Tiếng Nga A, …; Trường hợp viên chức đã có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên. cao hơn, viết tên của anh ấy / cô ấy. văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: Cử nhân tiếng Pháp, Thạc sĩ tiếng Anh,… 15.6. Tin học: Trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của viên chức được cấp có thẩm quyền cấp.16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: + Ghi rõ ngày, tháng, năm kết nạp Đảng; + Nếu kết nạp Đảng lần thứ hai mà tuổi Đảng liên tục thì ngày vào Đảng được tính từ ngày lần đầu; + Nếu tuổi Đảng không được tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2. Ngày gia nhập tổ chức chính trị – xã hội: Ghi ngày, tháng, năm gia nhập Đoàn, Hội, … và ghi rõ công việc của bạn trong tổ chức đó.18. Ngày nhập ngũ: + Ghi ngày, tháng, năm phục vụ quân đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có) + Nếu còn thời gian gọi nhập ngũ thì ghi thêm ngày nhập ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.19. Danh hiệu cao nhất được phong tặng: (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang; Nhà giáo, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, ………… .) 20. Sở trường công việc: Làm gì thích hợp và hiệu quả nhất. Khen thưởng: + Thời điểm khen thưởng: tháng / năm + Nội dung, hình thức khen thưởng: khen thưởng thành tích gì, hình thức như: Bằng khen, Giấy khen, Huân chương, Huân chương. – Quyết định khen thưởng.22. Kỷ luật:

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, hình thức đoàn thể cao nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe: Tình trạng sức khỏe cá nhân hiện tại (Tốt, trung bình, kém); có bệnh mãn tính nào không, ghi rõ chiều cao cơ thể, trọng lượng cơ thể và nhóm máu.

4. Sơ yếu lý lịch công chức phiên bản điện tử từ năm 2023

Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức điện tử sẽ thay thế phiên bản giấy từ năm 2023, tiến tới minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ. Sơ yếu lý lịch điện tử sẽ được sử dụng khi thực hiện quy trình tuyển dụng và thăng chức. , chuyển ngạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử … Nội dung trên được nêu rõ tại Quyết định số 612 / QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Tổ quốc cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành. Theo quyết định này, các cơ quan phải từng bước số hóa thông tin dữ liệu thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động (theo Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP) trong các cơ quan Nhà nước thông qua hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu. Thông tin được kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin khác, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia … để tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu và dự báo hỗ trợ ban hành. các chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ và nguồn nhân lực theo thời gian thực. Để đạt được kết quả đó, Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch hoàn thiện thể chế vào cuối năm 2020 để tạo cơ sở pháp lý. đối với việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế sẽ được tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung. Theo kế hoạch, đến năm 2021, cơ sở hạ tầng Kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước tại Bộ Nội vụ sẽ được hoàn thiện. Phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu; giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu được lưu trữ, trao đổi thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Năm 2022 và những năm tiếp theo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đưa vào quản lý, sử dụng. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức gắn với quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính liên quan đến quản lý cán bộ của các cơ quan. Cơ quan Nhà nước. “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương được giao quyền thường xuyên cập nhật thông tin bổ sung, thay đổi của chính mình theo quy định trong công tác cán bộ và được liên thông trong toàn hệ thống chính trị”. lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết.
Vui lòng tham khảo mục Việc làm – Nhân sự trong phần biểu mẫu. Mẫu thư cảm ơn gửi đến nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn. Đơn xin việc song ngữ – Tiếng Việt và Tiếng Anh Mẫu đơn xin việc dành cho người có kinh nghiệm. kiểm tra

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment