NEW Hàng Hóa Sức Lao Đông Là Gì, Hai Thuộc Tính Của Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì

Xin chào đọc giả. Bữa nay, Promo Seagate xin chia sẽ về Hàng Hóa Sức Lao Đông Là Gì, Hai Thuộc Tính Của Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì bằng nội dung Hàng Hóa Sức Lao Đông Là Gì, Hai Thuộc Tính Của Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì

Phần nhiều nguồn đều được update thông tin từ các nguồn website lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này trong phòng kín để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ các thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Sức lao động là một khái niệm chủ đạo trong kinh tế chính trị mácxít. Vậy sức lao động hàng hóa là gì? Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động Những tính chất đặc biệt nào?

+ Khái niệm hàng hoá, phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá

+ Hàng hóa công cộng là gì? Phân loại hàng hóa công cộng

*

Hàng hóa của sức lao động là gì? Lý thuyết chung về hàng hóa sức lao động

Mục lục

1. Nêu khái niệm sức lao động và sức lao động hàng hóa? 2. Sức lao động là hàng hoá đặc biệt

1. Khái niệm sức lao động và sức lao động hàng hoá là gì?

1.1 Khái niệm về sức lao động

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực hiện có trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất. Theo Wikipedia, sức lao động là một khái niệm chủ đạo trong kinh tế chính trị mácxít. Marx định nghĩa sức lao động là tổng thể các khả năng vật chất, tinh thần và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong con người sống và con người đó sử dụng mỗi khi tạo ra giá trị. một số thặng dư. Sức lao động là sức lao động của con người, là tiền đề của mọi quá trình sản xuất và là lực lượng sản xuất sáng tạo chủ yếu của xã hội. Nhưng sức lao động chỉ là khả năng lao động, còn sức lao động là sự tiêu hao sức lao động thực tế.

Bạn đang xem: Hàng hóa sức lao động là gì?

1.2 Hàng hoá của sức lao động là gì? Điều kiện để chuyển sức lao động thành hàng hóa

Trong bất kỳ xã hội nào, sức lao động cũng là yếu tố hàng đầu của quá trình lao động sản xuất. Nhưng không phải lúc nào sức lao động cũng là hàng hóa. Sức lao động chỉ được chuyển thành hàng hoá khi có đủ hai điều kiện sau:

– Một là người lao động phải được tự do về thể chất, để họ kiểm soát được sức lao động của mình. Sức lao động chỉ xuất hiện trên thị trường với tư cách là hàng hoá nếu nó được chào bán bởi con người có sức lao động. Muốn vậy, người có sức lao động phải có quyền sở hữu năng lực của mình. Việc biến sức lao động thành hàng hoá đòi hỏi phải xoá bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến.

– Thứ hai, người lao động bị tước đoạt mọi tư liệu sản xuất thì không thể tự mình tiến hành lao động sản xuất được. Chỉ trong điều kiện như vậy, người lao động mới buộc phải bán sức lao động của mình, vì không còn con đường nào khác để kiếm sống. Sự tồn tại đồng thời của hai điều kiện này tất yếu dẫn đến chuyển hoá sức lao động thành hàng hoá.

*

Hàng hóa của sức lao động là gì?

Dưới chủ nghĩa tư bản, hai điều kiện đó đã xuất hiện đầy đủ. Một mặt, cách mạng tư sản đã giải phóng người lao động khỏi sự lệ thuộc về vật chất của họ vào chủ nô và lãnh chúa phong kiến. Mặt khác, do ảnh hưởng của quy luật giá trị và phương thức tích lũy tư bản thô sơ đã làm phá sản những người sản xuất nhỏ, biến họ thành vô sản, tập trung tư liệu sản xuất vào tay một số ít. vài người.

Việc mua bán sức lao động được thực hiện dưới hình thức thuê mướn. Quan hệ việc làm đã có từ lâu trước chủ nghĩa tư bản, nhưng không phổ biến và chủ yếu được sử dụng để phục vụ nhà nước và quốc phòng. Chỉ thông qua chủ nghĩa tư bản, nó mới trở thành hệ thống tổ chức cơ bản của toàn bộ nền sản xuất xã hội.

Sự ép buộc phi kinh tế được thay thế bằng hợp đồng của các chủ hàng, bình đẳng trên cơ sở “thuận mua vừa bán”. Điều đó đã tạo ra khả năng khách quan cho sự phát triển quyền tự do cá nhân của công dân và đánh dấu một trình độ mới trong sự phát triển quyền tự do cá nhân của công dân và đánh dấu một trình độ mới trong sự phát triển quyền tự do cá nhân. phát triển của nền văn minh nhân loại. Sức lao động chuyển thành hàng hoá là điều kiện chủ yếu quyết định sự chuyển hoá của tiền thành tư bản.

Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm viết luận văn, khóa luận, khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần dịch vụ? hỗ trợ luận văn để giúp tôi hoàn thành bài luận đúng hạn?

Khi gặp khó khăn trong quá trình viết luận văn, khóa luận, khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ gọi đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080 của chúng tôi, tại đây chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua.

 

2. Sức lao động là hàng hoá đặc biệt

Cũng như mọi hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng.

2.1 Giá trị của sức lao động hàng hoá.

Xem thêm: Nghĩa của từ To Go Through With là gì? Giải thích về giới từ với Go Go Through

 

Giá trị của sức lao động hàng hoá, giống như tất cả các hàng hoá khác, được xác định bằng số lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất nó. Nhưng, lao động chỉ tồn tại trong cơ thể sống của con người. Để sản xuất và tái sản xuất năng lực đó, người công nhân phải tiêu dùng một số phương tiện sinh hoạt nhất định.

Như vậy, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra sức lao động sẽ bị giảm xuống thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh sống đó, hay nói cách khác là lượng giá trị. Sức lao động được xác định bằng đại lượng giá trị của phương tiện sinh hoạt để duy trì sự sống của người có sức lao động ở trạng thái bình thường. Khác với hàng hoá thông thường, giá trị của hàng hoá sức lao động bao gồm cả yếu tố tinh thần và yếu tố lịch sử.

Điều đó thể hiện ở chỗ: nhu cầu của người lao động không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là nhu cầu tinh thần (giải trí, học tập, …). Nhu cầu đó, cả về khối lượng và cơ cấu của các phương tiện sinh hoạt cần thiết cho người lao động, không phải lúc nào và ở đâu cũng giống nhau.

*

Sức lao động là hàng hoá đặc biệt

Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của từng quốc gia, từng thời kỳ, trình độ văn minh đạt được của mỗi quốc gia, ngoài ra còn phụ thuộc vào phong tục tập quán, điều kiện địa lý khí hậu và các điều kiện khác. hình thành giai cấp công nhân.

Nhưng, đối với một quốc gia nhất định và trong một thời gian nhất định, quy mô của phương tiện sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng xác định. Vì vậy, nó có thể được xác định bởi các thành phần sau: thứ nhất, giá trị của các phương tiện sinh hoạt cần thiết để duy trì sức lao động của chính người lao động; thứ hai, chi phí học nghề của người lao động; Thứ ba, giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho gia đình người lao động. Như vậy, giá trị sức lao động bằng giá trị tư liệu vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động cho người lao động và nuôi sống gia đình.

Để chỉ ra sự thay đổi của giá trị sức lao động trong một thời kỳ nhất định, cần nghiên cứu sự tác động qua lại của hai xu hướng đối lập nhau. Một mặt là sự gia tăng nhu cầu trung bình của xã hội về hàng hóa và dịch vụ, về giáo dục và kỹ năng, do đó làm tăng giá trị sức lao động. Mặt khác là tăng năng suất lao động xã hội, do đó làm giảm giá trị sức lao động. Trong điều kiện tư bản chủ nghĩa hiện đại, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật và các điều kiện khác, sự khác biệt của người lao động về trình độ tay nghề, mức độ phức tạp trong lao động và trình độ sử dụng năng lực tinh thần và tinh thần của họ ngày càng tăng.

Tất cả những điều kiện này không thể không ảnh hưởng đến các giá trị của sức lao động. Nó không thể dẫn đến một thực tế là sự khác biệt giữa các ngành và lĩnh vực của nền kinh tế được che đậy đằng sau số lượng bình quân của giá trị sức lao động.

2.2 Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động.

Giá trị sử dụng của sức lao động hàng hoá cũng như các hàng hoá khác, chỉ biểu hiện ở quá trình tiêu hao sức lao động, tức là quá trình người lao động thực hiện lao động sản xuất. Nhưng các thuộc tính đặc biệt của hàng hoá sức lao động được biểu hiện như:

Thứ nhất, sự khác biệt giữa giá trị sử dụng của sức lao động hàng hóa và giá trị sử dụng của hàng hóa khác là khi hàng hóa sức lao động được tiêu dùng thì nó tạo ra giá trị mới to lớn. hơn giá trị của cơ thể giá trị của sức lao động. Phần lớn trong số đó là giá trị thặng dư. Như vậy, sức lao động hàng hoá có thuộc tính là nguồn gốc của giá trị.

Đây là đặc điểm cơ bản nhất của giá trị sử dụng của sức lao động hàng hoá so với các hàng hoá khác. Nó là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Như vậy, tiền chỉ trở thành tư bản khi sức lao động trở thành hàng hóa.

+ Thứ hai, con người là chủ thể của sức lao động hàng hóa nên việc cung cấp sức lao động phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý, kinh tế, xã hội của người lao động. Đối với hầu hết các thị trường khác, nhu cầu phụ thuộc vào con người với các đặc điểm của họ, nhưng trong thị trường lao động, con người có ảnh hưởng quyết định đến cung.

Hy vọng bài viết này của Luận văn 1080 đã giúp bạn trả lời câu hỏi “hàng hóa sức lao động là gì?” và bản chất của sức lao động hàng hoá. Mong bạn học tốt!

Nguồn tổng hợp

Tại sao dịch vụ là hàng hóa đặc biệt
Hàng hóa là gì
Giá trị thặng dư là gì
Kể tên các loại hàng hoá đặc biệt và giải thích vì sao
Giá trị sử dụng của hàng hóa là
Vận dụng lý luận về hàng hóa vào sự phát triển thị trường hàng hóa ở nước ta hiện nay
Tư bản là gì
Ý nghĩa thực tiễn của lý luận hàng hóa

Leave a Comment