NEW Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Hàng Nhập Khẩu

Hi quý vị. Bữa nay, Promo Seagate xin chia sẽ về Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Hàng Nhập Khẩu với bài chia sẽ Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Hàng Nhập Khẩu

Đa số nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở trong phòng kín đáo để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ các thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

*

Đăng ký học KẾ TOÁN KẾ TOÁN THỰC HÀNH KẾ TOÁN KẾ TOÁN THUẾ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ MẪU – Tài liệu NGHỀ NGHIỆP – CÔNG VIỆC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường và cách làm hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013 / TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Cách tính thuế bảo vệ môi trường

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 156/2013 / TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường như sau:

1. Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường:

*

Tờ khai số 01 / TBVMT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

– Các tài liệu liên quan đến kê khai thuế, tính thuế.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tự chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường.

2. Hướng dẫn kê khai thuế bảo vệ môi trường:

a) Đối với hàng hóa sản xuất (hoặc loại bao bì dùng để bao gói sản phẩm mà bên mua không dùng để đóng gói sản phẩm đó) để mua bán, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, khai thuế, tính thuế, nộp thuế hàng tháng.

– Trong tháng không phải nộp thuế bảo vệ môi trường, doanh nghiệp vẫn kê khai và nộp tờ khai.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, Hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường thì doanh nghiệp khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ xăng dầu nhập khẩu từ các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối). .

3. Việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp sản xuất túi ni lông, thiết bị điện lạnh có chứa HCFC căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất và các chứng từ liên quan để kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

b) Đối với xăng, dầu, mỡ (gọi chung là xăng, dầu):

b.1) Công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế GTGT.

b.2) Trường hợp xăng dầu nhập khẩu được sử dụng vào mục đích không phải là kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký kinh doanh xăng dầu); Dầu nhờn, mỡ bôi trơn được đóng gói riêng khi nhập khẩu cùng với vật tư, phụ tùng máy bay, máy móc thiết bị thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hải quan.

Xem thêm: Các bài viết của Chuyên gia Ông Đặng Ngọc Minh Đức, Các bài viết của Chuyên gia Ông Đặng Ngọc Minh

c) Đối với than khai thác và tiêu thụ trong nước

c.1) Đối với than do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến, tiêu thụ thì thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường theo thực tế. xuất hiện như sau:

c.1.1) Hàng tháng, công ty đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho địa phương nơi khai thác than tương ứng với sản lượng than mua của công ty. sản xuất, khai thác than tại địa phương và lập Biểu thuế bảo vệ môi trường theo Phụ lục mẫu số 01-1 / TBVMT.

Số thuế bảo vệ môi trường phân bổ cho địa phương nơi khai thác than được xác định theo công thức sau:

Tỉ lệ (%)

Sản xuất than tiêu thụ trong nước trong kỳ

=

Sản xuất than tiêu thụ trong nước trong kỳ

Tổng lượng than tiêu thụ trong kỳ

Số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho địa phương có than khai thác trong kỳ

=

Tỷ trọng (%) than tiêu thụ trong nước trong kỳ

NS

Sản lượng than mua của các đơn vị trên địa bàn nơi khai thác than trong kỳ

NS

Thuế suất tuyệt đối trên 1 tấn than tiêu thụ

c.1.2) Doanh nghiệp tiêu thụ than thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ trong nước theo Tờ khai số 01 / TBVMT và Phụ lục số 01-1 / TBVMT ban hành. kèm theo Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty đầu mối, đồng thời gửi 01 (một) bản Phụ lục số 01-1 / TBVMT cho cơ quan thuế quản lý. công ty khai thác.

c.1.3) Căn cứ vào số thuế bảo vệ môi trường đã tính nộp cho từng địa phương tại Phụ lục số 01-1 / TBVMT trong kỳ tính thuế, công ty tiêu thụ than lập chứng từ nộp thuế bảo vệ môi trường cho từng địa phương. . địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có số thuế phải nộp) và địa phương nơi khai thác than.

c.2) Cơ sở sản xuất, kinh doanh than khác (kể cả tiêu thụ nội bộ) thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế địa phương nơi khai thác.

c.3) Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ lẻ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

d) Đối với than nhập khẩu:

– Trường hợp nhập khẩu than nguyên khai có hàm lượng than antraxit thì người nộp thuế phải kê khai riêng số lượng than antraxit nhập khẩu để nộp thuế bảo vệ môi trường theo mức quy định đối với than antraxit.

– Trường hợp số lượng than antraxit thực tế nhập khẩu khác với số lượng kê khai khi nhập khẩu thì người nộp thuế phải khai bổ sung, điều chỉnh.

4. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường:

a) Đối với hàng hóa sản xuất trong nước (trừ than tiêu thụ trong nước của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và xăng dầu của các công ty kinh doanh xăng dầu lớn) hoặc loại bao bì dùng để đóng gói sản phẩm mà bên mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm,

– Nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là trụ sở chính:

– Sau đó nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi cơ sở sản xuất kinh doanh.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng dầu nhập khẩu từ các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối),

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment