NEW Hướng Dẫn Cách Tính Trợ Cấp 1 Lần Khi Nghỉ Hưu, Cách Tính Trợ Cấp 1 Lần Khi Nghỉ Hưu Mới Nhất

Chào bạn đọc. Today, chúng tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu với nội dung Hướng Dẫn Cách Tính Trợ Cấp 1 Lần Khi Nghỉ Hưu, Cách Tính Trợ Cấp 1 Lần Khi Nghỉ Hưu Mới Nhất

Phần lớn nguồn đều đc lấy thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh kín đáo để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Nghỉ hưu được tính như thế nào? Nếu đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH, người lao động sẽ được nhận lương hưu hàng tháng. Trong một số trường hợp, người lao động cũng có thể được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Vậy các tài khoản này được tính như thế nào?

*

Để tính chế độ hưu trí, người lao động cần xác định mức lương hưu và trợ cấp một lần nếu đủ điều kiện.

Bạn đang xem: Cách tính hưởng một lần khi nghỉ hưu

1. Cách tính lương hưu

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, công thức tính lương hưu như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Mức hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

1.1 Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Đối với nhân viên nam:

Đối với lao động nữ: Lao động nữ có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được tính bằng 45% thì cứ thêm năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng thêm 2%, tối đa là 75%. .

*

Cách tính lương hưu đối với lao động nam và lao động nữ được quy định khác nhau.

1.2 Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương bình quân = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của T của năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu / (T / 12 tháng).

Trong đó, T là số năm đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tham gia BHXH và được quy định tại bảng:

Thời điểm bắt đầu tham gia BHXH

Thời gian bình quân tính tiền lương đóng BHXH (T)

5 năm

6 năm

8 năm

10 năm

15 năm

20 năm

Toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp người lao động thực hiện chế độ tiền lương của người sử dụng lao động:

*

Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương của Nhà nước:

*

2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Luật bảo hiểm xã hội Năm 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%. Người lao động có đủ số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa (75%) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Xem thêm: Chia Sẻ Hợp Đồng Mua Bán Cà Phê Mẫu, Cung Cấp Các Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Cà Phê

*

Ngoài lương hưu, một số trường hợp người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần.

Cách tính hưởng một lần khi nghỉ hưu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 75 của Luật bảo hiểm xã hội:

“Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng. bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% lương hưu thì cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính tùy theo đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay tự nguyện:

Trường hợp người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương của người sử dụng lao động (tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc):

Thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện:

Thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội = Tổng thu nhập đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội / Tổng số tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Cụ thể, cách tính trên được cụ thể hóa đối với lao động nam và lao động nữ như sau:

2.1 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam

Trợ cấp một lần năm 2021 = (Số năm đóng bảo hiểm xã hội – 34) x 1/2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

2.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nữ

Trợ cấp một lần năm 2021 = (Số năm đóng bảo hiểm xã hội – 30) x 1/2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định như sau.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Đối với người lao động vừa hưởng lương của Nhà nước vừa hưởng lương theo chế độ của người sử dụng lao động thì bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính:

Trong đó: Mbptl là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP.

Tùy theo thời gian tham gia BHXH mà Mbptl sẽ được tính khác nhau, cụ thể:

Trên đây là cách tính chế độ hưu trí được cập nhật theo quy định mới nhất, người lao động có thể tham khảo để xác định mức lương hưu và trợ cấp một lần năm 2021.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment