NEW Khôi Phục Mã Số Thuế Bị Đóng Mã Số Thuế Do Không Hoạt Động Tại Địa

Hello quý khách. Bữa nay, Promoseagate xin chia sẽ về Khôi Phục Mã Số Thuế Bị Đóng Mã Số Thuế Do Không Hoạt Động Tại Địa với bài chia sẽ Khôi Phục Mã Số Thuế Bị Đóng Mã Số Thuế Do Không Hoạt Động Tại Địa

Phần lớn nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này trong phòng kín để có hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Mở lại mã số thuế doanh nghiệp năm 2021 khi cục thuế đã đóng mã số thuế như thế nào? Luật Trí Nam tư vấn thủ tục mở lại mã số thuế công ty để Quý khách hàng tham khảo.

Bạn đang xem: Khôi phục mã số thuế đã đóng

Các trường hợp doanh nghiệp được mở lại mã số thuế đã đóng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 95/2016 / TT-BTC về đăng ký thuế thì các trường hợp sau được khôi phục mã số thuế:

1. Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi giấy phép, chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định nhưng sau đó cơ quan thuế có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép.

2. Tổ chức, cá nhân trong tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; Các cơ quan quản lý khác chưa có văn bản thu hồi Giấy phép.

3. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

4. Do lỗi của cơ quan thuế, người nộp thuế không phải chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Khi nào cơ quan thuế xử phạt doanh nghiệp bị đóng mã số thuế?

Khi giải thể, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, việc đóng mã số thuế do doanh nghiệp tự quyết định. Tuy nhiên, có một số trường hợp cơ quan thuế sẽ “cưỡng chế” đóng mã số thuế của doanh nghiệp và xử phạt doanh nghiệp. Trong các trường hợp đóng mã số thuế tại Điều 16 Thông tư 05/2016 / TT-BTC, có thể tóm tắt rằng doanh nghiệp bị “đóng” mã số thuế chủ yếu vì hai lý do: một là vi phạm pháp luật và bị tịch thu. thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thứ hai, cơ quan thuế ra thông báo “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” và sau một năm không đăng ký hoạt động trở lại. Chi tiết của từng trường hợp như sau:

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm pháp luật

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị giả mạo;

– Doanh nghiệp của những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

– Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo hoặc có văn bản yêu cầu;

Trích điểm c khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Cơ quan đăng ký kinh doanh có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

2. Người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông báo quá một năm không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và không đăng ký hoạt động trở lại.

Cơ quan thuế ra Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký khi:

Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp quản lý thuế nhưng người nộp thuế vẫn không nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế. Đặc biệt:

– Quá thời hạn quy định mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế thì cơ quan thuế lập và gửi Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc. kể từ ngày hết thời hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế. Trường hợp người nộp thuế khai thuế điện tử thì thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi cơ quan thuế gửi thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế thì cơ quan thuế tiếp tục gửi thông báo lần thứ hai. Người nộp thuế khai thuế điện tử, thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời gửi cho người nộp thuế qua đường bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký.

Xem thêm: Chương 3: Độ co giãn của cầu theo giá (Điểm co giãn), Bài 5: Độ co giãn của cầu và cung

– Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm gửi thông báo lần thứ hai mà người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế thì cơ quan thuế xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

*

Hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục mở lại mã số thuế công ty

Căn cứ vào lỗi thực tế doanh nghiệp gặp phải hoặc văn bản cho thấy cơ quan thuế đóng mã số thuế là sai, thủ tục xin phục hồi hoạt động mã số thuế sẽ đưa ra giải trình và quy trình thực hiện. khác nhau. Thông thường, thời gian thực hiện thủ tục mở lại mã số thuế là 5 ngày.

Bước 1: Gửi đơn đăng ký khôi phục mã số thuế

– Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số 25 / ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016 / TT-BTC);

– Bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép (đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị khôi phục mã số thuế do cơ quan có thẩm quyền đã có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép);

Bước 2: Nhận quyết định của Cục thuế cấp có thẩm quyền về việc cấp lại mã số thuế doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm lập:

– Thông báo khôi phục mã số thuế theo mẫu số 19 / TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuế;

– In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản chính cho cơ quan thuế theo hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Mã số thuế của người nộp thuế sẽ được khôi phục trên Hệ thống trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có thông báo khôi phục mã số thuế.

Hướng dẫn mở lại mã số thuế khi doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở chính và bị cục thuế đóng mã số thuế

Bước 1: Gửi đơn đăng ký khôi phục mã số thuế

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số 25 / ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016 / TT-BTC).

Bước 2: Nộp hồ sơ khai thiếu, còn thiếu (nếu có), cơ quan thuế xác minh trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế:

– Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thiếu, sử dụng hóa đơn, tiền thuế nợ, tiền chậm nộp (nếu có); phạt vi phạm;

– Cơ quan thuế xuống trụ sở chính để xác minh, lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký vào biên bản);

– Người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Nhận quyết định của Cục thuế cấp có thẩm quyền về việc cấp lại mã số thuế doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cơ quan thuế:

– Lập Thông báo khôi phục mã số thuế theo mẫu 19 / TB-ĐKT (mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2016 / TT-BTC) và gửi cho người nộp thuế chậm nhất là vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày sự phát hành. phát hành Thông báo và cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

– In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế / Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản chính cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Những vướng mắc khi đăng ký mã số thuế chung

Việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp không quá phức tạp, chủ yếu là thời gian xử lý các nghĩa vụ kê khai thiếu và cơ quan thuế quyết định xử phạt vi phạm. Sẽ rắc rối hơn rất nhiều khi người nộp thuế vẫn hoạt động bình thường mà không biết mã số thuế của mình đã bị ngừng hoạt động. Khi đó, tùy từng trường hợp mà việc mở lại mã số thuế có đơn giản hay không.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment