NEW Kinh Tế Học Vĩ Mô Bài Tập Tính Tỷ Lệ Lạm Phát Và Thất Nghiệp

Hello quý khách. , chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết Kinh Tế Học Vĩ Mô Bài Tập Tính Tỷ Lệ Lạm Phát Và Thất Nghiệp qua bài viết Kinh Tế Học Vĩ Mô Bài Tập Tính Tỷ Lệ Lạm Phát Và Thất Nghiệp

Đa số nguồn đều được lấy ý tưởng từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở trong phòng kín đáo để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp

Bài 1: Trên lãnh thổ một nước chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm là bánh quy, nhựa đường và khoai tây. Giá (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau: SẢN PHẨM 1994 1995 1996 pqpqp q Bánh quy 1 200 1,5 300 2,5 250 Nhựa đường 10 1000 12 1200 12,5 1300 Khoai tây 1 200 2 300 2 400 Chọn 1994 làm năm gốc.a / Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 1995 và 1996 dựa trên hai mặt của tiêu dùng? B / Tính tỷ lệ lạm phát điều chỉnh theo GDP cho các năm 1995 và 1996? C / Tính tỷ lệ lạm phát hàng năm 1995 và 1996? Bài 2: Trên lãnh thổ một nước chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm là táo, cam và thép. Giá (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau: SẢN PHẨM 2000 2001 2002 pqpqp qCâu 10 2 12 3 10 2Cam 20 5 25 4 30 6Steel 100 10 100 12 120 15Chọn 2000 làm năm gốc. a / Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 2001 và 2002 dựa trên táo và cam? b / Tính tỷ lệ lạm phát điều chỉnh theo GDP? c / Tính tỷ lệ lạm phát năm 2001 và 2002?

Bạn đang xem: Bài tập về Tỷ lệ lạm phát

*
*

Xem thêm: Lý do của Psg là gì? Psg là viết tắt của tên câu lạc bộ

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Kinh tế vĩ mô – Chương 3: Lạm phát – Thất nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3: LẠM PHÁT – BẤT NGỜ Bài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia chỉ có 3 loại sản phẩm là bánh quy, nhựa đường và khoai tây. Giá (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau: PRODUCTS199419951996pqpqpq Cookies12001.53002.5250 Asphalt10100012120012.51300Pots120023002400 Chọn 1994 làm năm gốc. A / Tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho 1995 và 1996 dựa trên hai mặt của tiêu dùng? b / Tính GDP đã điều chỉnh lạm phát cho các năm 1995 và 1996? c / Tính tỷ lệ lạm phát trong các năm 1995 và 1996? Bài 2: Trên lãnh thổ của một quốc gia chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm. các sản phẩm: táo, cam và thép. Giá (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau: chỉ số theo GDP? c / Tính tỷ lệ lạm phát năm 2001 và 2002? Bài 3: Cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam, Pháp và Ý cho trong bảng dưới đây. A / Tính tỷ lệ lạm phát (hàng tháng hoặc hàng năm) ở các nước trên? B / So sánh xu hướng lạm phát giữa Pháp và Ý trong năm 1980? VIETNAMFranceMonthCPI% LPYearCPI% LPYearCPI% LP1684.9198065, 6198047,32710,9198173.4198155,83724.4198279,7198265,04742,5198383,4198374,65761,8198487.5198482,66777,8198592.8198590,27805.8198696,0198695.58851,8198710019871009891,81988104,919811510910948,919811510910948,, 6.111.022 , 9 —- 121112,9 —- Bài 4: Dùng đồ thị tổng cung và tổng cầu theo giá để biểu diễn sự thay đổi của giá và tổng sản lượng khi: a / Giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng? b / Chính phủ tăng chi Chi tiêu cho quốc phòng? c / Mất mùa trong khi sản lượng các sản phẩm khác không đổi? Bài 5: Cho số liệu sau: Chỉ tiêu199020032004 GNP danh nghĩa (GNPn) 450700730 Chỉ tiêu điều chỉnh lạm phát theo GNP100120125a / Tính GNP thực tế năm 2003 và 2004 theo giá 1990? B / Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát năm 2004? Bài 6: Mục tiêu của nước X được cho như sau: GNP danh nghĩa (199319971998) triệu USD) 300030805000 Chỉ số giá (%) 200140250 Dân số (nghìn người) 100010201150a / Tính GNP thực tế cho từng năm? B / Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 so với năm 1997? c / Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế 1998 so với năm 1993? d / Tính tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 1993 đến năm 1998? e / Tính GNP danh nghĩa bình quân đầu người? f / Từ kết quả câu (e) có thể kết luận g / Nếu GNP bình quân đầu người của nước Z năm 1998 là 2500 USD thì mức sống trung bình giữa X và Z cao hơn ở đâu? : Một. Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 1995 và 1996 dựa trên hai mặt của tiêu dùng? * 1995: x100 = Kết luận: Giá hàng tiêu dùng năm 1995 cao hơn năm cơ sở 175% * Năm 1996: So sánh tương tự, giá tiêu dùng chỉ số năm 1996 là: x100 = x100 Kết luận: Giá hàng tiêu dùng năm 1996 cao hơn năm cơ sở là 225%. Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP? * 1995: Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 1995 là 122,6% * Năm 1996: Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 1996 là 129,5% c. Tỷ lệ lạm phát năm 1995 và 1996: * Năm 1995: Năm 1994 là năm gốc: CPI1994 = 100% hoặc (CPI1994 = 1) Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 1995 (so với năm 1994) là 75%. * Năm 1996: Kết luận: lạm phát tỷ lệ năm 1996 (so với năm 1995) là 28,6% .Bài 2: a. Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2001 và 2002 dựa trên táo và cam? * Năm 2001: x100 = Kết luận: Giá hàng tiêu dùng năm 2001 cao hơn năm cơ sở là 124,2% * Năm 2002: x100 = Kết luận: giá hàng tiêu dùng năm 2002 cao hơn năm cơ sở 141,7%. b. Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP năm 2001 và 2002? * Năm 2001: Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 2001 là 101,98% * Năm 2002: Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 2002 là 121,95% c. Tính tỷ lệ lạm phát năm 2001 và 2002? * Năm 2001: Vì năm 2000 là năm gốc nên: CPI2000 = 100% hay (CPI2000 = 1) Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 2001 (so với năm 2000) là 24,2%. * Năm 2002: Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 2002 (so với năm 2001) là 14,1% Bài 3: VietnamFranceItalyMonthCPI% LPYearCPI% LPYearCPI% LP1684,90198065.60198047,302710,93.80198173.411,89198155,817,973724,41,90198279,716,8198265 494742,52.50198383,44,64198374.614,775761,82.60198487,54,92198482.610,726777,82.10198592,86,06198590,29,207805,83.60198696,03,45198695,518888714,85. 84,701988104,94.9019881055,0010948,96,401989113,17,821989111,66,29111022,97,80 —- 121112,98.80 —- Bài 5: a. Tính GNP thực tế năm 2003 và 2004? * Năm 2003: Năm 1990 được chọn là năm gốc. GNP thực tế năm 2003 là: Kết luận: GNP thực tế năm 2003 là 583. * Năm 2004: Kết luận: GNP thực tế năm 2004 là 584.b. Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát 2004Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2004 là: Kết luận: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2004 là 0,17% Tỷ lệ lạm phát năm 2004: Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 2002 so với năm 1995 là 4,17% .Bài 6: a. Tính GNP thực tế của mỗi năm * 1993: GNP thực của năm 1993 là: Kết luận: GNP thực của năm 1993 là 1500 triệu USD. * 1997: GNP thực của năm 1997 là: Kết luận: GNP thực của năm 1997 là 2200 triệu USD . * 1998: GNP thực tế năm 1998 là: Kết luận: GNP thực tế năm 1998 là 2000 triệu USD. B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 so với năm 1997 Kết luận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 là -9,1% tức là nền kinh tế nước này đang suy thoái (tốc độ tăng trưởng kinh tế âm). ).NS. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 so với năm 1993 Kết luận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ năm 1993 đến năm 1998 là 33,3% nghĩa là nền kinh tế cả nước 6 năm tăng trưởng 33,3% d.Tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 1993 đến năm 1998 Kết luận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 1993 đến 1998 là 5,9%, e. Tính GDP danh nghĩa bình quân đầu người? * Năm 1990: Kết luận: Thu nhập bình quân đầu người năm 1993 là 3000 USD * Năm 1997: Kết luận: Thu nhập bình quân đầu người năm 1997 là 3.019 USD * Năm 1998: Kết luận: Thu nhập bình quân đầu người năm 1998 là 4.347 $ f. Từ kết quả của câu (e) có thể kết luận mức sống trung bình năm 1998 cao hơn năm 1997 không? Mặc dù GNP bình quân đầu người năm 1998 cao hơn GNP bình quân đầu người năm 1997, nhưng chúng ta không thể kết luận mức sống. thu nhập bình quân đầu người của quốc gia đó năm 1998 tốt hơn năm 1997 vì chỉ số GDP chỉ phản ánh mức thu nhập của người dân năm 1998 cao hơn năm 1997 chứ không phải mức sống. g. Nếu GDP bình quân đầu người của quốc gia Z năm 1998 là 2.500 đô la, thì mức sống trung bình giữa X và Z cao hơn ở đâu? GDP của quốc gia X năm 1998 là 4.347 đô la một người một năm, lớn hơn GDP của cả nước. nước Z năm 1998 là 2500 USD / người / năm, ta có thể kết luận thu nhập bình quân đầu người của nước X cao hơn nước Z nhưng không thể kết luận mức sống bình quân của nước nào cao hơn vì điều này. Điều này phụ thuộc vào sức mua của đồng tiền của hai quốc gia (mục tiêu PPP), chế độ phúc lợi xã hội của hai quốc gia khác nhau, nguồn tính GDP và chính sách an sinh xã hội của chính phủ.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment