NEW Lãi Suất Cho Vay Tiền Mua Nhà Ở Xã Hội Lên Tối Đa 25 Năm, Người Thu Nhập Thấp Vẫn Khó Tiếp Cận Nhà Xã Hội

Chào bạn đọc. Hôm nay, Promo Seagate mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về Lãi Suất Cho Vay Tiền Mua Nhà Ở Xã Hội Lên Tối Đa 25 Năm, Người Thu Nhập Thấp Vẫn Khó Tiếp Cận Nhà Xã Hội bằng bài viết Lãi Suất Cho Vay Tiền Mua Nhà Ở Xã Hội Lên Tối Đa 25 Năm, Người Thu Nhập Thấp Vẫn Khó Tiếp Cận Nhà Xã Hội

Phần lớn nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn website lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn kín để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ các thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp

(Chinhphu.vn) – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Bạn đang xem: Vay tiền mua nhà ở xã hội

*
Khu đô thị từ 2 ha phải dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Trong đó, Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất và thời hạn cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, về mức vay, Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP quy định đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vay tối đa là 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vay tối đa là 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, không quá 500 triệu đồng và không quá 70% giá trị tài sản đảm bảo. bảo lãnh khoản vay.

Đối với lãi suất cho vay, lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong kỳ. cùng kỳ.

Thời hạn cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. (Trước đây, Nghị định 100/2015 / NĐ-CP quy định thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên).

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Thương mại, Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Ngân hàng là gì

Về nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP quy định đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III trong quá trình lập, thẩm định. xác định và phê duyệt quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục …, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, vị trí, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở. xã hội.

Đối với đô thị loại IV, V, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương về nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. phê duyệt hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở yêu cầu chủ đầu tư dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Việc sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật. giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Khu đô thị từ 2 ha phải dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ ​​2 ha trở lên đối với đô thị loại đặc biệt, loại I hoặc từ 5 ha trở lên đối với đô thị loại II, III phải dành 20%. trong tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 2 ha đối với đô thị loại đặc biệt, loại I hoặc dưới 5 ha đối với đô thị loại II, loại III thì chủ đầu tư không phải dành 20% quỹ đất và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment