NEW P/L Là Gì ? Các Vấn Đề Liên Quan Đến P&L Bạn Nên Trang Bị Cho Mình

Hi quý vị. Today, Promo Seagate mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về P/L Là Gì ? Các Vấn Đề Liên Quan Đến P&L Bạn Nên Trang Bị Cho Mình qua bài chia sẽ P/L Là Gì ? Các Vấn Đề Liên Quan Đến P&L Bạn Nên Trang Bị Cho Mình

Phần lớn nguồn đều được update ý tưởng từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi riêng tư riêng tư để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

P&L là gì? Báo cáo thu nhập có phải là P&L. Đây là từ viết tắt của Profit and Loss Statement, tạm dịch là Báo cáo lãi và lỗ

P&L là gì?

Báo cáo lợi nhuận và lỗ (P&L) là một báo cáo tài chính được gọi là Báo cáo thu nhập. Tổng hợp doanh thu và chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian xác định, thường là một quý hoặc năm tài chính.

Bạn đang xem: P / L là gì

Báo cáo P&L đồng nghĩa với báo cáo thu nhập. Các số liệu trong báo cáo này cung cấp thông tin về lãi hoặc lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.

Từ đó đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty hay không. Thông thường bằng cách tăng doanh thu hoặc giảm chi phí hoặc cả hai.

Báo cáo P&L có thể được gọi với tên sau:

Báo cáo lợi nhuận và lỗ Báo cáo thu nhập Hoạt động BC Kết quả tài chính hoặc Báo cáo thu nhập Báo cáo thu nhập hoặc Báo cáo chi phí.

*

Cách hiểu báo cáo P&L

Báo cáo P&L là một trong ba báo cáo tài chính mà mọi công ty đều có. Bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thu nhập.

Phát hành hàng quý và hàng năm.

Xem thêm: Top 10 Người Giàu Nhất Thế Giới 2017 Họ Là Ai? 10 người giàu nhất thế giới 2017

Nó thường là báo cáo tài chính phổ biến và thông dụng nhất trong một kế hoạch kinh doanh. Bởi vì nhà quản trị có thể nhìn thấy ngay số lãi hoặc lỗ được tạo ra.

Trong khi đó, giống như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cho thấy những thay đổi của dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

Bảng cân đối kế toán cho biết công ty sở hữu những tài sản và nợ phải trả nào tại một thời điểm.

Các chỉ số trong báo cáo thu nhập

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp theo mẫu của Bộ Tài chính bao gồm:

Doanh thu bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm Các khoản giảm trừ doanh thu: Giảm giá, khuyến mại, giảm giá Giá vốn hàng bán Doanh thu tài chính Chi phí tài chính Chi phí bán hàng / Quản lý doanh nghiệp Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế

*

Sự khác biệt, được gọi là điểm mấu chốt, là thu nhập ròng, còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập. Bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu để tạo báo cáo P&L cá nhân hoặc doanh nghiệp trực tuyến miễn phí

Mẫu P&L nội bộ dành cho người quản lý

*

Báo cáo kết quả dưới dạng biểu đồ (Chart)

*

P&L thể hiện trong một số thời kỳ

*

Điều quan trọng là phải so sánh báo cáo thu nhập từ các kỳ kế toán khác nhau, vì những thay đổi trong doanh thu, chi phí hoạt động, chi phí nghiên cứu và phát triển và thu nhập ròng theo thời gian là đáng kể hơn. với chính các con số. Ví dụ: doanh thu của một công ty có thể tăng lên, nhưng chi phí của nó có thể tăng với tốc độ nhanh hơn

NỘI DUNG CHÍNH

Báo cáo P&L là một báo cáo tài chính tóm tắt các khoản doanh thu, chi phí và chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian xác định.

Phát hành định kỳ

Điều quan trọng là phải so sánh các báo cáo với các thời kỳ khác nhau. Do đó, sẽ có những đánh giá và phân tích hiệu quả hơn so với những con số tuyệt đối.

Bao gồm trong bộ 3 báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty trong kỳ trước.

Ví dụ về báo cáo thu nhập (P&L)

ví dụ mẫu về P&L trong một đơn vị thương mại

Tháng Doanh thu Chi phí vốn Chi phí bảo hiểm, quản lý, khác Lợi nhuận
2019-01 730.103.866 629.151.338 36.000.345 100.952.528
2019-02 175.141.726 145.441.309 18.045.340 29.700.417
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
TOÀN BỘ 905.245.592 774.592.646 54.045.685 130.652.946

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment