NEW Ppe Trong Kế Toán Là Gì ? Tầm Quan Trọng Ppe Trong Doanh Nghiệp

Xin chào đọc giả. Today, Promo Seagate xin chia sẽ về Ppe Trong Kế Toán Là Gì ? Tầm Quan Trọng Ppe Trong Doanh Nghiệp bằng bài chia sẽ Ppe Trong Kế Toán Là Gì ? Tầm Quan Trọng Ppe Trong Doanh Nghiệp

Đa số nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở trong phòng riêng tư để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Cách nghiên cứu tài sản dài hạn hữu hình trong FA / F3 ACCA

Trong doanh nghiệp, tài sản dài hạn là tài sản có vốn đầu tư lớn, thời gian sử dụng lâu dài. Bạn đang xem: Ppe trong kế toán là gì?

Tài sản dài hạn bao gồm: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản dài hạn khác.

Bạn đang xem: Ppe trong Kế toán là gì

*

Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào các tài sản Đất đai, Nhà máy, Thiết bị; cách hạch toán khấu hao, đánh giá lại và thanh lý tài sản dài hạn trong doanh nghiệp.

I. Mục tiêu

Chuẩn mực kế toán IAS 16: Đất đai, nhà máy và thiết bị Kế toán khấu hao tài sản dài hạn Đánh giá lại tài sản dài hạn Thanh lý tài sản dài hạn

II. Nội dung

1. Chi tiêu vốn và Chi phí hoạt động

*

*

3. Tiêu chuẩn IAS 16: Đất đai, Nhà máy và Thiết bị (PPE – Tài sản, Nhà máy, Thiết bị)

Trong số tài sản dài hạn hữu hình của các doanh nghiệp sản xuất, PPE chiếm tỷ trọng lớn về mặt giá trị. Do đó, chúng tôi sẽ ưu tiên PPE khi đề cập đến tài sản dài hạn hữu hình.

Một. Định nghĩa

Theo IAS 16, Đất đai, nhà máy và thiết bị là một tài sản hữu hình (tài sản hữu hình) đáp ứng đủ 2 Tiêu chuẩn:

Thuộc sở hữu của doanh nghiệp, sử dụng để sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, cho thuê hoặc phục vụ công tác quản lý Thời gian dự kiến ​​sử dụng nhiều hơn 1 kỳ kế toán

*

Lưu ý: PPE không bao gồm tài sản cho thuê và tài sản nắm giữ đang chờ tăng giá

PPE có thể được mua từ người bán, được xây dựng nội bộ hoặc thông qua trao đổi. PPE còn được gọi là Tài sản cố định trong doanh nghiệp, và được trình bày trong phần Tài sản dài hạn của Bảng cân đối kế toán.

NS. Các điều khoản liên quan

*

NS. PPE. Tiêu chí công nhận

Kế toán ghi nhận PPE nếu tài sản đáp ứng:

Có thể thu được lợi ích kinh tế Nguyên giá của tài sản có thể được xác định một cách đáng tin cậy

Ngoài ra, tài sản cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về các mức giá trị do doanh nghiệp đặt ra.

Đo lường ban đầu

Chi phí của PPE được ghi nhận là bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để đưa tài sản vào tình trạng hoạt động. Các chi phí cần thiết bao gồm:

Giá mua hóa đơn (sau khi trừ các khoản chiết khấu và chiết khấu thương mại) Chi phí chuẩn bị mặt bằng Chi phí vận chuyển Chi phí lắp đặt Chi phí thuê chuyên gia Chi phí thử nghiệm sau khi trừ tiền bán sản phẩm được tạo ra trong quá trình chạy thử Chi phí nhân viên trực tiếp Chi phí ước tính cho việc tháo dỡ tài sản và khôi phục mặt bằng

Chi phí của PPE không bao gồm:

Mất mát quá mức (hư hỏng, mất mát, v.v.) trong quá trình hình thành và nâng cấp tài sản Chi phí quản lý và sản xuất chung Chi phí lắp đặt và chi phí vận hành trước Chi phí vận hành ban đầu trước khi tài sản đạt đến mức giới hạn. để đạt được hiệu suất cần thiết Chi phí đào tạo nhân viên trong việc sử dụng tài sản

Đo lường sau đó

Trong các kỳ kế toán tiếp theo, giá trị ghi sổ (CV) của PPE được tính theo hai phương pháp:

Mô hình chi phí:
Mô hình đánh giá lại:

Mục nhập ban đầu:

Nợ PPE với giá đầy đủ

đúng Tiền mặt / Nợ phải trả

đúng Dự phòng chi phí tháo dỡ tài sản và phục hồi mặt bằng

4. Kế toán khấu hao

Một. Khái niệm

Khấu hao (Khấu hao) là sự phân bổ giá trị hao mòn của một tài sản trong suốt cuộc đời hữu ích của nó.

Thời gian sử dụng hữu ích (Thời gian sử dụng hữu ích) là thời gian mà tài sản dài hạn được phát huy tác dụng cho sản xuất kinh doanh.

Giá trị còn lại (Giá trị còn lại) là khoản chênh lệch mà doanh nghiệp dự kiến ​​nhận được từ một tài sản khi hết thời gian sử dụng, sau khi trừ đi các chi phí dự kiến ​​cho việc thanh lý tài sản đó.

NS. Cách ghi khấu hao tài sản dài hạn?

Khấu hao tài sản trong kỳ được tính trực tiếp hoặc gián tiếp vào lãi lỗ của kỳ kế toán

Mục nhập nhật ký:

Nợ Khấu hao (Chi phí khấu hao)

đúng Tài khoản khấu hao lũy kế / Dự phòng khấu hao

(Tài khoản dự phòng lũy ​​kế / Dự phòng giảm giá)

NS. Phương pháp khấu hao

Phương pháp đường thẳng

Phương pháp khấu hao tỷ lệ khấu hao hàng năm kế toán viên hằng số trong suốt thời gian sử dụng của tài sản cố định

Mức khấu hao hàng năm được tính bằng:

Phương pháp số dư giảm dần

Phương pháp khấu hao trong đó khấu hao hàng năm được tính theo tỷ lệ phần trăm cố định trên giá trị sổ sách của tài sản

Mức khấu hao hàng năm được tính bằng:

Bên trong:

n: Số năm sử dụng hữu ích

r: Giá trị còn lại

c: Giá gốc

Phương pháp khấu hao tổng các chữ số

Phương pháp khấu hao này làm cho số lượng khấu hao lớn trong những năm đầu sử dụng và giảm dần trong những năm tiếp theo.

Xem thêm: Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2019, Giờ Mở / Đóng Cửa Coopmart tại Co. Hệ thống siêu thị

Mức khấu hao hàng năm được tính bằng:

Bên trong:

y: Số năm thời gian sử dụng hữu ích còn lại

d: Tổng các chữ số của các năm đã sử dụng =

5. Đánh giá lại PPE (PPE Revaluation)

Theo mô hình đánh giá lại, việc đánh giá lại tài sản phải được thực hiện một cách thường xuyên để giá trị ghi sổ của một tài sản không khác biệt so với giá trị của nó. giá trị hợp lý trên bảng cân đối kế toán.

Nguyên tắc chung:

Khi một tài sản được đánh giá lại, các tài sản cùng loại trong PPE cũng phải được đánh giá lại. Giá trị hợp lý – dựa trên giá trị thay thế hoặc định giá chuyên nghiệp Khi một tài sản được đánh giá lại, việc đánh giá lại này phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo rằng giá trị ghi sổ xấp xỉ giá trị hợp lý tại ngày lập Báo cáo tài chính.

Có hai trường hợp khi doanh nghiệp định giá lại PPE: Đánh giá lại làm tăng giá trị và đánh giá lại giảm giá trị.

Đánh giá trở lên:

Các bước ghi:

Điều chỉnh giá trị hợp lý cũ sang giá trị hợp lý mới Loại bỏ giá trị hao mòn lũy kế Đối chiếu các khoản lỗ (nếu có) phát sinh từ việc đánh giá lại khoản giảm giá trước đó Ghi nhận chênh lệch tăng giá trị tài sản so với giá trị tài sản Đánh giá lại thặng dư

Đánh giá đi xuống:

Các bước ghi:

Điều chỉnh Giá trị hợp lý cũ thành Giá trị hợp lý mới Loại bỏ khấu hao lũy kế Đối chiếu các khoản lãi (nếu có) phát sinh từ các lần đánh giá lại trước đó để tăng giá trị Nhận biết chênh lệch giảm giá trị tài sản Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6. Xử lý tài sản dài hạn

Trong một doanh nghiệp, tài sản dài hạn được thanh lý khi hết thời gian sử dụng, hoặc cần được thay thế để mua tài sản mới hiệu quả hơn. Khi thanh lý, doanh nghiệp sẽ lãi hoặc lỗ tùy thuộc vào số tiền có thể thu hồi và giá trị ghi sổ của tài sản:

Giá trị thu thập> Giá trị sổ sách (NBV): Doanh nghiệp có lãiGiá trị phục hồi

Thu nhập từ việc thanh lý tài sản dài hạn được trình bày trong phần Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thu nhập khác.

Lỗ do thanh lý tài sản dài hạn được trình bày trong phần Trị giá trên Báo cáo thu nhập.

Mục nhập nhật ký:

Kế toán ghi đồng thời 3 bút toán khi thanh lý:

Giải phóng tài sản

Nợ Xử lý tài sản không dài hạn

đúng Tài sản dài hạn theo nguyên giá

Xóa bỏ khấu hao lũy kế

Nợ Khấu hao lũy kế

đúng Thanh lý tài sản dài hạn theo giá trị khấu hao tại ngày thanh lý.

Ghi nhận tiền thu thanh lý

Nợ Tài khoản Phải thu / Tiền mặt

đúng Xử lý tài sản không dài hạn theo giá

7. Tiết lộ tài sản dài hạn

IAS 16 yêu cầu đối chiếu giữa giá trị ghi sổ đầu năm và cuối kỳ của tài sản dài hạn trước khi chúng được trình bày trong báo cáo tài chính.

Bản đối chiếu phải thể hiện sự biến động trong số dư tài sản dài hạn, bao gồm:

Thêm tài sản Giảm giá tài sản Tăng / Giảm giá trị do đánh giá lại tài sản Giảm giá trị ghi sổ của tài sản

Báo cáo tài chính phải trình bày:

Một báo cáo chính sách kế toán trình bày cơ sở đo lường để xác định số tiền khấu hao tài sản, cùng với các chính sách kế toán khác, cho từng loại đất, nhà máy và thiết bị:

Phương pháp khấu hao đã sử dụng Thời gian sử dụng và tỷ lệ khấu hao Tổng số khấu hao được phân bổ theo từng kỳ Giá trị hao mòn lũy kế đầu kỳ và cuối kỳ

Đối với tài sản được định giá lại:

Cơ sở đánh giá lại Ngày có hiệu lực của đánh giá lại Người định giá (nếu không phải là công ty độc lập) Giá trị ghi sổ của từng loại đất, nhà máy và thiết bị trong báo cáo tài chính

Những thay đổi về thặng dư đánh giá lại tài sản trong kỳ và bất kỳ hạn chế nào đối với việc phân phối số dư cho chủ sở hữu8. Sổ đăng ký tài sản cố định

Danh mục tài sản cố định được sử dụng để ghi lại tất cả các tài sản cố định. Bảng kê tài sản cố định dùng để kiểm soát nội bộ dựa trên tính chính xác của sổ cái.

Doanh nghiệp lấy ngày 31 tháng 12 là ngày kết thúc năm. Chiếc xe đã được giao dịch để lấy chiếc xe thay thế vào tháng 8 năm 20X3 với giá trị thỏa thuận là 5000 đô la. Nó được khấu hao 25% mỗi năm theo phương pháp số dư giảm dần, thay đổi khấu hao của cả năm trong năm mua và không khấu hao trong năm bán.

Lợi nhuận và lỗ từ việc thanh lý xe trong năm kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 20X3 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

B1: Tính giá trị còn lại vào năm thứ 3 của mỗi năm sử dụng của tài sản

B2: Tính toán lãi / lỗ khi thanh lý

Lãi / lỗ khi thanh lý = Giá trị có thể thu hồi – Giá trị ghi sổ năm trước = 5000 – 4,218,75 = 781,25

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment