NEW Quyết Định Số 09/2007/Qđ-Ttg

Xin chào đọc giả. Bữa nay, chúng tôi xin chia sẽ về Quyết Định Số 09/2007/Qđ-Ttg với nội dung Quyết Định Số 09/2007/Qđ-Ttg

Đa số nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này trong phòng cá nhân để có hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật hàng tháng

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

*

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 136258 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

09/2007/QD-TTg,Quyết định 09 2007,Thủ tướng Chính phủ,Sở hữu Nhà nước,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 09/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

2

Quyết định 3348/-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

3

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

————— Số: 2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHPHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIAO, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠTẦNG HÀNG KHÔNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

4

Quyết định 09/2021/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 09/2021/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHBÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2015/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA THANH NIÊNCăn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 19 tháng6 năm 2015;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

5

Quyết định 994/-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC hướng dẫn về sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn nội dung của Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

6

Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

các Vụ: CN, NN, KTTH, QHĐP, PL, NC, TCCV; – Lưu: VT, KGVX (2) KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng QUY CHẾỨNG PHÓ SỰ CỐ CHẤT THẢI(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

7

Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 140/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

8

Quyết định 09/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 09/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 389/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬNTHƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật tổ chức

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

9

Quyết định 09/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ngày 02 tháng 4 năm 2019.Quyết định này thay thế Quyết định số68/2014/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ caoHòa Lạc.2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

10

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg về kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

09/2018/QD-TTg,Quyết định 09 2018,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời hạn ,Chế độ chi,Chế độ chi đặc thù ,Tài chính nhà nước,Giao thông – Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2018/QĐ-TTg

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

11

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2021/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHBÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃICăn cứ Luật Tổchức chính quyền địa phương ngày 19

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

12

Quyết định 19/2007/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và I-xra-en về Hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá và Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

19/2007/QD-TTg,Quyết định 19 2007,Thủ tướng Chính phủ,Việt Nam Ixraen,Hiệp định hợp tác,Công nghệ thông tin,Văn hóa – Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc******** Số: 19/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

13

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt “Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

————— Số: 2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀVIỆC PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀMCÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ”THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001;Căn cứ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

14

Quyết định 09/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 09/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT VỀ HỖ TRỢ SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆNVẬN TẢI CÓ ĐỘNG CƠ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAMCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

15

Quyết định 09/2016/QĐ-TTg năm 2016 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2016/QĐ-TTg Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ TÍNDỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN Y KHOA SAU KHI ĐÃ TỐT NGHIỆP, TRONG THỜI GIANTHỰC HÀNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

16

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phương ngày19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 22 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16tháng 9 năm 2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

17

Quyết định 01/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNHSỐ 01/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG THỜI KỲ2006 – 2020THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

18

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

19/2007/QD-UBND,Quyết định 19 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Đơn giá khảo sát xây dựng,Xây dựng – Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 19/2007/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

19

Quyết định 2712/-UBND năm 2019 công bố danh thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trên lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

20

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò đối với tuyến tàu khách ngang sông kênh Đào – Đại Ngãi thuộc huyện Cù Lao Dung và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

– Lưu: NC, LT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Duy Tân MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ ĐỐI VỚI TUYẾN TÀU KHÁCH NGANGSÔNG KÊNH ĐÀO – ĐẠI NGÃI THUỘC HUYỆN CÙ LAO DUNG VÀ LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG(Ban hành kèm theo Quyết định số09/2007/QĐ-UBND, ngày 31/01/2007 của

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … Trang sau

Chú thích

Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.

Xem thêm: Hơn Cả Tựa Game Nuôi Mèo Con, Mua Trò Chơi Con Mèo Biết Nói

Lược đồ: Giúp Bạn có được “Gia Phả” của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhập

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.baocaobtn.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.baocaobtn.vn

Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ

*

Khai thác hơn 362.000 văn bản Pháp Luật

*

Nhận Email văn bản mới hàng tuần

*

Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến

*

Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất

*

Hỗ trợ Dịch Vụ

*

(028) 3930 3279

Hỗ trợ trực tuyến
*

TRA CỨU NHANH

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
*

Điện thoại

(028) 3930 3279
*

baocaobtn.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

*
*
*

IP: 185.151.51.254

Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:

Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:

Mật khẩu mới:

Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:

Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:

Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn

Chuyên mục: Công nghệ tài chính


Nguồn tổng hợp

Leave a Comment