NEW Tài Khoản Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200 Và Thông Tư 133

Chào bạn đọc. Today, tôi xin chia sẽ về Tài Khoản Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200 Và Thông Tư 133 bằng bài chia sẽ Tài Khoản Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Thông Tư 200 Và Thông Tư 133

Phần lớn nguồn đều đc cập nhật ý tưởng từ các nguồn trang web lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở trong phòng kín để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

*

*

*

Hàng bị khách trả lại thường do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách.

Bạn đang xem: Tài khoản hàng trả lại

– Hai bên lập và ký: Biên bản ghi lý do trả hàng và biên bản giao nhận hàng trả lại.– Bên trả hàng: + Nếu người mua là đối tượng lập hóa đơn: Lập Phiếu xuất kho trả hàng và lập hóa đơn trả hàng cho bên giao hàng (ghi giá tại thời điểm mua hàng) + Nếu người mua là người không có hóa đơn (cá nhân không kinh doanh): Ký vào Biên bản trả hàng. và thu hồi hóa đơn của người bán.– Người nhận hàng trả lại: Lập biên lai trả hàng.

*

*

Nếu doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 thì hàng bán bị trả lại được hạch toán vào tài khoản 521. – Các khoản giảm trừ doanh thu (TK 5212 – Hàng bán bị trả lại), cuối kỳ hạch toán tổng số tiền Hàng bán bị trả lại (TK 5212) phát sinh trong kỳ sang tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. ”, Ghi: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5212). ● Nếu doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 thì Hàng bán bị trả lại được hạch toán bên nợ vào TK 511. – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết theo tài khoản cấp 2 phù hợp) cuối kỳ kế toán không phải kết chuyển sang TK 511 vì khi phát sinh, hàng bán bị trả lại được ghi bên Nợ TK 511. .3.1. Đối với người bán (bên bị trả lại):a) Khi bán hàng cho khách hàng: Căn cứ vào hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ kế toán như sau: – Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131 Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa bao gồm thuế Có TK 333 : Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. – Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Các TK 155,156,…: Trị giá thực tế của hàng bán.b) Khi nhận hàng trả lại: Căn cứ vào hóa đơn trả hàng và các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ như sau: – Phản ánh giá vốn hàng bán bị trả lại, ghi: Nợ TK 155,156, … Trị giá thực tế của hàng đã bán (giá vốn hàng bán) Có TK. 632: Giá vốn hàng bán bị trả lại – Phản ánh doanh thu bán hàng bị trả lại, ghi: Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (nếu công ty áp dụng Thông tư 200) Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (nếu công ty áp dụng Thông tư 133) Nợ TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Số thuế được giảm tương ứng với giá trị hàng bán. Hàng trả lại Có các TK 111, 112, 131: Tổng số tiền hàng bán bị trả lại.

Xem thêm: Ý Nghĩa Biểu Tượng Của Các Ngân Hàng Việt Nam Véc Tơ Mới Nhất Năm 2020

Ghi chú:Trường hợp không tách được ngay các khoản thuế phải nộp thì kế toán ghi nhận doanh thu, doanh thu bán hàng bị trả lại, kể cả thuế phải nộp. – Nếu phát sinh chi phí liên quan trong quá trình trả hàng: Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (theo TT 200) Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (theo TT 133) Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112. .3.2. Đối với người mua (Bên trả lại):a) Khi mua: Căn cứ vào hoá đơn mua hàng và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, … Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có các TK 111, 112, 331.b) Khi trả hàng: Căn cứ vào hóa đơn trả hàng và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ các TK 111, 112, 331: Tổng giá trị hàng bán bị trả lại, các TK 152, 153, 156…: Trị giá hàng bán bị trả lại (theo trị giá) tại thời điểm mua – giá chưa có thuế) Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ tương ứng với giá trị hàng bán bị trả lại.Ghi chú: Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá trị hàng mua, hàng bán bị trả lại bao gồm cả thuế GTGT.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment