NEW Thị Trường Phái Sinh Là Gì, Nhận Diện Công Cụ Kiếm Tiền T+0

Promoseagate chào đọc giả. Bữa nay, tôi xin chia sẽ về Thị Trường Phái Sinh Là Gì, Nhận Diện Công Cụ Kiếm Tiền T+0 bằng nội dung Thị Trường Phái Sinh Là Gì, Nhận Diện Công Cụ Kiếm Tiền T+0

Phần nhiều nguồn đều đc update ý tưởng từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi không có tiếng ồn cá nhân để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

CÁC KHOẢNG CÁCH LÀ GÌ?

Các công cụ phái sinh là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ bản.

Bạn đang xem: Thị trường phái sinh là gì?

Các công cụ phái sinh quy định các quyền và / hoặc nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đối với việc thanh toán và / hoặc giao tài sản cơ sở với mức giá đã thỏa thuận trước tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Tương lai.

Tài sản cơ bản của một công cụ phái sinh có thể là một loại hàng hóa như nông sản, kim loại, v.v. hoặc một công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

Để tham gia thị trường Phái sinh, Hãy mở tài khoản ngay bây giờ ở đây.

*

NHỮNG LOẠI KHOẢNG CÁCH NÀO SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VIỆT NAM?

Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng kỳ hạn: là sự thỏa thuận giữa hai bên để mua và bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá xác định trước ngay bây giờ.

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người có hợp đồng lựa chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng hoán đổi: Hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên để hoán đổi dòng tiền trong tương lai phát sinh từ các công cụ tài chính. Hợp đồng sẽ ghi rõ thời gian hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.

Đặc biệt, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, đó là Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai. kỳ hạn trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm). Các sản phẩm này được lựa chọn đầu tiên do tính chất đơn giản của sản phẩm, các tài sản cơ bản đều là các công cụ có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch Hợp đồng tương lai không quá khác so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

*

SỰ KHÁC BIỆT CỦA THƯƠNG MẠI TƯƠNG LAI GIỮA CỔ PHIẾU GIAO DỊCH LÀ GÌ?

Giao dịch Hợp đồng tương lai tương tự như giao dịch cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch thông qua phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

Hợp đồng tương lai sẽ có bảng giá riêng, nhà đầu tư căn cứ vào kỳ vọng của mình về xu hướng của chỉ số có thể đặt lệnh và khớp lệnh để tham gia vào Hợp đồng tương lai. Tương tự với cổ phiếu, các nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số tăng sẽ mua các hợp đồng tương lai chỉ số, trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số giảm sẽ bán các hợp đồng tương lai chỉ số. Một điểm khác biệt nữa là các hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn nên khi tham gia giao dịch, nhà đầu tư cần lưu ý lựa chọn hợp đồng có tháng đáo hạn phù hợp.

MỞ TÀI KHOẢN NGAY BÂY GIỜ

Hoặc gọi đến hotline 1900545409 để được tư vấn trực tiếp.

*

Đối với cổ phiếu trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu cần có đủ tiền, nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu phải có đủ số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch. Tuy nhiên, đối với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần có đủ số tiền để tham gia một vị thế mua, hoặc không cần nắm giữ tài sản cơ bản để vào một vị thế bán. Các nhà đầu tư khi giao dịch Hợp đồng tương lai, cho cả người mua và người bán, sẽ cần phải làm quen với hai hoạt động chính trong Giao dịch Hợp đồng tương lai: Ký quỹthanh toán hàng ngày.

ESCROW LÀ GÌ VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Ký quỹ là một trong những điểm khác biệt của giao dịch phái sinh so với giao dịch cổ phiếu. Ký quỹ trong giao dịch phái sinh đóng vai trò là khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của hai bên khi giao kết hợp đồng. Trung tâm lưu ký sẽ quy định tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho từng loại hợp đồng khác nhau.

Xem thêm: Ifrs kỳ hạn: Lãi suất vốn chủ sở hữu là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do trung tâm lưu ký quy định sẽ quy định nhà đầu tư phải ký quỹ bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng trước khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh.

Các nhà đầu tư không có đủ ký quỹ theo yêu cầu có thể được yêu cầu ký quỹ và phải trả đầy đủ ký quỹ để có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế trong Hợp đồng tương lai.

CÁCH THANH TOÁN HÀNG NGÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Một điểm khác biệt nữa của thị trường phái sinh là cơ chế tất toán hàng ngày. Nhà đầu tư khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thanh toán tất cả lãi và lỗ phát sinh từ các vị trí đó mỗi ngày:

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư bị lỗ ròng: Nhà đầu tư sẽ phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản lỗ phát sinh trước 9h sáng ngày hôm sau.

Nếu tài khoản chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư có lãi ròng: nhà đầu tư sẽ nhận đủ số tiền lãi sau 11h ngày hôm sau.

Lãi / lỗ trên mỗi vị thế sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Riêng đối với hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi / lỗ sẽ được tính dựa trên giá đóng cửa của chỉ số tại ngày hết hạn của hợp đồng tương lai đó.

KÍCH THƯỚC HỢP ĐỒNG ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Giống như giá của mỗi cổ phiếu, quy mô của mỗi hợp đồng phái sinh sẽ quyết định mức đầu tư mà nhà đầu tư đang tham gia. Quy mô hợp đồng sẽ được tính theo công thức:

Quy mô hợp đồng = Giá tương lai * Hệ số

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CẨN THẬN ĐIỀU GÌ KHI GIAO DỊCH CÁC KHOẢN ĐỘNG LỰC TẠI baocaobtn.vn?

Khi giao dịch chứng khoán phái sinh, sau khi nắm giữ vị thế, nhà đầu tư cần theo dõi hai loại tỷ lệ: Tỷ lệ sử dụng ký quỹtỷ giá tài khoản phái sinh.

Tỷ lệ sử dụng ký quỹ = Ký quỹ bắt buộc / Giá trị ký quỹ hợp lệ

Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh = Ký quỹ bắt buộc / Giá trị tài sản ròng hợp lệ

Giá trị ký quỹ bắt buộc = IM + VM + DM

Bên trong:

TÔI: Ký quỹ ban đầu theo quy định của Trung tâm Lưu ký.

VM: Giá trị lỗ ròng phát sinh trong phiên (nếu có).

DM: Ký quỹ giao hàng, được sử dụng thay cho IM cho các hợp đồng phái sinh cung cấp dịch vụ giao hàng thực tế đến ngày đáo hạn.

Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ: Số lượng tài sản ký quỹ hợp lệ nộp cho Trung tâm lưu ký.

Giá trị tài sản ròng hợp lệ: Số tiền ký quỹ hợp lệ gửi vào Trung tâm lưu ký + tiền tại baocaobtn.vn – nợ tại baocaobtn.vn

Baocaobtn.vn sẽ quy định mức độ an toàn, cảnh báo và xử lý đối với từng tỷ lệ sau:

– Mức độ an toàn: Nhà đầu tư sẽ có thể giao dịch các sản phẩm phái sinh với tỷ lệ tối đa cho đến khi đạt được mức an toàn này.

Mức độ cảnh báo: Khi vượt quá mức này, baocaobtn.vn sẽ kêu gọi thêm ký quỹ và nhà đầu tư phải đóng thêm ký quỹ hoặc đóng vị thế sao cho tỷ lệ thấp hơn hoặc bằng mức an toàn.

– Mức độ xử lý: Tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị đóng nếu vượt quá mức này.

baocaobtn.vn sẵn sàng đồng hành cùng mọi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment