NEW Thủ Tục Và Số Tiền Phải Đóng Khi Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Kính thưa đọc giả. Hôm nay, mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về mẹo vặt, kinh nghiệm không thể thiếu bằng bài chia sẽ Thủ Tục Và Số Tiền Phải Đóng Khi Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Đa phần nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn website đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này trong phòng kín đáo để đạt hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. để người tham gia được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Bạn đang xem: Thủ tục và các khoản phải đóng khi tham gia BHXH tự nguyện

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng 02 chế độ là hưu trí và tử tuất (Khoản 2 Điều 4 Luật BHXH 2014).

Với các chế độ này, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống của chính mình khi không thể tiếp tục làm việc.

Có thể thấy, so với chế độ BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng ít quyền lợi hơn, không có chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Tuy nhiên, với những lợi ích to lớn mà loại hình bảo hiểm này mang lại thì mọi người vẫn nên tham gia BHXH tự nguyện, nếu không thuộc đối tượng BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người đó lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất là 20 lần mức lương cơ sở.

Theo quy định, mức hưởng BHXH tự nguyện bao gồm:

* Chế độ hưu trí:

Lương hưu hàng tháng(Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động có đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều này. . Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội và số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng như sau:

Lao động nam sẽ nghỉ hưu đủ 16 năm vào năm 2018; 17 năm vào năm 2019; 18 năm vào năm 2020; 19 năm vào năm 2021; 20 năm kể từ năm 2022 trở đi;

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ đóng thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%; lên đến 75%.

Việc điều chỉnh lương hưu thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Định nghĩa từ “As Yet” trong tiếng Anh? Như thành ngữ, tục ngữ, cụm từ tiếng lóng

*

Trợ cấp một lầnnghỉ hưu (Điều 75 Luật BHXH 2014):

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Khi nghỉ hưu, họ còn được hưởng trợ cấp một lần ngoài lương hưu.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội lớn hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng. đóng bảo hiểm xã hội.

-Bảo hiểm xã hội Một lần(Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Chỉ áp dụng đối với một số trường hợp, mức hưởng được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội cho từng năm:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (đóng trước năm 2014);

+ 02 tháng bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (đóng từ năm 2014 trở về trước);

+ Đóng dưới 01 năm thì được hưởng bằng mức tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

* Chế độ chết:

Trợ cấp mai táng phí(Điều 80 Luật BHXH 2014):

Khi những người sau đây chết thì người lo mai táng được nhận mai táng phí:

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

Người đang hưởng lương hưu.

Trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở của tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật bảo hiểm xã hội từ trần.

Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật bảo hiểm xã hội bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng mai táng phí.

Trợ cấp tử tuất(Điều 81 Luật BHXH 2014):

Đối với thân nhân của người đang thanh toán hoặc đã bảo lưu thời hạn thanh toán, hàng năm:

+ 1,5 tháng thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội (đóng trước năm 2014);

+ 02 tháng bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (từ năm 2014 trở về trước);

+ Tối đa 02 tháng là mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu thời gian đóng dưới 01 năm;

+ Ít nhất 03 tháng bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.

Đối với thành viên gia đình của người hưởng lương hưu:

+ 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu;

+ Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì được giảm 0,5 tháng nếu chết trong những tháng tiếp theo.

Hiện tại, có tất cả 06 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn: Thanh toán hàng tháng; Thanh toán 3 tháng một lần; Thanh toán 6 tháng một lần; Thanh toán 12 tháng một lần; Trả một lần cho nhiều năm tiếp theo, nhưng không quá 5 năm một lần; Chi trả một lần cho những năm còn thiếu đối với người đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment