NEW Về Đích Thông Tư 41/2016

Xin chào đọc giả. Ngày hôm nay, Promoseagate xin chia sẽ về Về Đích Thông Tư 41/2016 qua nội dung Về Đích Thông Tư 41/2016

Phần lớn nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi không có tiếng ồn riêng tư để có hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tục

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chính thức đăng ký áp dụng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định tại Thông tư 41/2016 / TT-NHNN (TT41) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kể từ ngày 1/1. Năm 2021.

Bạn đang xem: Thông tư 41/2016

Việc đăng ký chính thức này được thực hiện sau một thời gian nghiên cứu và triển khai các dự án thuộc chương trình Basel II.

Xem thêm: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017, Báo cáo Pci 2017

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, với vai trò nòng cốt trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, VietinBank luôn định hướng cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và tăng cường quản trị rủi ro (QLRR). theo thông lệ quốc tế. Triển khai định hướng triển khai Basel II tại Việt Nam trong Đề án “Phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 112/2006 / QĐ-TTg ngày 24/5/2006 và Đề án “Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 ”theo Quyết định 254 / QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014, VietinBank đã tích cực triển khai các dự án theo chương trình Basel II, hướng tới đáp ứng thông lệ quốc tế. về quản lý rủi ro và quản lý vốn theo tiêu chuẩn của Ủy ban Basel cũng như thông lệ khu vực. VietinBank nỗ lực nâng cao năng lực theo hướng chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị ngân hàng, cung cấp tín dụng lành mạnh cho tăng trưởng kinh tế.

*

*

VietinBank nỗ lực nâng cao năng lực theo hướng chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị ngân hàng, cung cấp tín dụng lành mạnh cho tăng trưởng kinh tế.

Sau một thời gian chuẩn bị, VietinBank đã sớm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn TT41 và Basel II về cơ cấu quản trị, quy chế, quy trình kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất. Dữ liệu, nhân sự,… Theo đó: (i) Mô hình phòng thủ 3 tuyến được VietinBank hoàn thiện trong quý III / 2015 và góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tổng thể ở cả cấp danh mục và cấp độ. mức độ giao dịch, đảm bảo kiểm soát mọi hoạt động và rủi ro đáng kể của ngân hàng, đồng thời nâng cao văn hóa quản lý rủi ro; (ii) Hạ tầng CNTT được cải thiện, dữ liệu toàn kho được chuẩn hóa và tăng cường giao tiếp hai chiều giữa các Chi nhánh và Trụ sở chính trong quản lý rủi ro; (iii) Hoàn thiện các phương pháp tính toán vốn theo quy định tại Thông tư 41 và thông lệ quốc tế, tích cực nghiên cứu các phương pháp quản trị rủi ro mới trong Trụ cột 2 như rủi ro danh tiếng, rủi ro mô hình trên cơ sở để phối hợp và tận dụng kinh nghiệm từ các đối tác chiến lược quốc tế; và (iv) Nghiên cứu, ban hành hoặc điều chỉnh các quy định, quy trình, sản phẩm, văn bản hướng dẫn vận hành hệ thống, xử lý nghiệp vụ theo hướng tinh gọn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và ngân hàng.
Thời gian qua, VietinBank cũng đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tại Quyết định 1058 / QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. sử dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 ”; đồng thời thực hiện đồng thời các biện pháp cải thiện nguồn vốn từ nội lực VietinBank để nâng cao năng lực vốn tự có, bao gồm: Bổ sung vốn điều lệ, Phát hành trái phiếu thứ cấp, Nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư góp vốn. Song song với việc tăng quy mô vốn, VietinBank cũng chủ động điều chỉnh cơ cấu danh mục tài sản rủi ro, kiểm soát hệ số rủi ro bình quân, tạo nền tảng vững chắc để VietinBank duy trì tỷ lệ an toàn. đủ vốn đáp ứng quy định tại Thông tư 41 từ đầu năm 2021.
Ngày 23/11/2020, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua phương án tăng Vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ năm 2017, 2018 và lợi nhuận còn lại. Đây là yếu tố quan trọng giúp VietinBank hoàn thành mục tiêu trong Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 và tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng cường khả năng đáp ứng vốn cho nền kinh tế.
Với kết quả đạt được từ các dự án thuộc chương trình Basel II trong hơn 5 năm chuẩn bị và nâng cao năng lực vốn, ngày 23/12/2020, VietinBank chính thức có văn bản báo cáo NHNN về việc áp dụng TT41 tại ngân hàng kể từ ngày 23/12/2020. Ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Việc VietinBank chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo TT41 và đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn Basel II sẽ tạo thế và lực mới để VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và tài chính. nâng cao chất lượng tài sản về chất lượng, tăng khả năng sinh lời gắn với quản lý rủi ro. Đây cũng là tiền đề để VietinBank tiếp cận thông lệ khu vực, tăng năng lực cạnh tranh bền vững trong quá trình hội nhập với thị trường quốc tế và khu vực, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của VietinBank trong khu vực. xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam lành mạnh, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân bền vững.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment