NEW Wacc Là Gì? Công Thức Tính Wacc Có Tác Dụng Gì

Kính thưa đọc giả. Bữa nay, Promo Seagate mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về Wacc Là Gì? Công Thức Tính Wacc Có Tác Dụng Gì bằng bài viết Wacc Là Gì? Công Thức Tính Wacc Có Tác Dụng Gì

Đa phần nguồn đều đc lấy ý tưởng từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc nội dung này ở nơi riêng tư kín để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

WACC là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng vốn sử dụng của doanh nghiệp. Nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu và các khoản nợ dài hạn khác.

Bạn đang xem: Công thức tính wacc

WACC được tính như sau:

WACC = (E / V) * Re + (D / V) * Rd * (1-Tc)

Bên trong: Lại = chi phí vốn chủ sở hữu Rd = chi phí sử dụng nợ E = giá trị vốn chủ sở hữu DỄ = giá trị nợ của doanh nghiệp V = (E + D) = Tổng vốn dài hạn của doanh nghiệp Tc = thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: 4 Cách Kiểm Tra Và Tra Cứu Thông Tin Thanh Toán Trực Tuyến Hd Saison Online Nhanh Nhất

Ví dụ thực tế về cổ phiếu PLC năm 2017 sẽ được xác định như sau:

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao gồm công bằng, thặng dư vốn, lợi nhuận và quỹ chưa phân phối. Trừ quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ, các quỹ này (ví dụ quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, dự phòng chênh lệch tỷ giá hối đoái) thực tế không thuộc sở hữu của chủ sở hữu. Do đó, khi tính toán vốn chủ sở hữu, chúng ta phải loại trừ các quỹ này.

Do việc phân tích cơ cấu nguồn vốn của PLC dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất (từ công ty mẹ và các công ty con) nên trong vốn chủ sở hữu chúng tôi có cả lợi ích cổ đông thiểu số.

Vốn chủ sở hữu PLC cuối năm 2017 = E = Vốn cổ phần + Thặng dư vốn cổ phần – Cổ phiếu quỹ + Lợi nhuận chưa phân phối + vốn chủ sở hữu khác = 984,98 tỷ đồng

*
*

Đây là nghiên cứu của GS Aswath Damodaran được trình bày trên http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment